LEZENÍ VELKÝCH VERTIKÁL

 

STALAGMIT 2/1988

Po slaňování na "louskáčku" se budeme v tomto dílu zabývat třemi akcemi amerických jeskyňářů: prvé dvě jsou již téměř historické, třetí je pouze dva roky stará. Nejde o vyloženě obří podniky, ale bude jistě zajímavé i poučné vzpomenout na prvé "pionýry velkých vertikál"; na jejich potíže, nezdary a začátečnické chyby. Neměli tehdy pořádné vysílačky a výzbroj, ani kvalitní světla a teplé oblečení; nedostatečně ovládali lezeckou techniku (překonávání uzlů apod.). Bez jejich prvotních, někdy i naivních lezeckých pokusů se všemi omyly i úspěchy bychom však dnes nemohli prostupovat i daleko většími "prásky". Klobouk dolů před Billem, Charliem, Sarou a mnoha dalšími, jim podobnými...

WATCH TOWER 1966 (1)

Na výročním jeskyňářském setkání, tzv. "Convention", pořádaném organizací NSS roku 1966 v kalifornském Národním parku Sequoia se sešli speleologové z celých Spojených států. Předchozí plány a diskuse o lezení nějaké "skutečně veliké" vertikály zde konečně dostaly konkrétní náplň.Původně zamýšleli lézt skalní masiv Moro Rock nedaleko centra setkání Lodge Pole, ale vedení Národního parku,mělo námitky, neboť místo hlavního kotvení bylo ohroženo padáním kamenů z výše položené frekventované turistické stezky. Navrhli jeskyňářům jiný zcela svislý skalní stupeň necelé dva kilometry nad Lodge Pole, nazývaný Watch Tower (psáno též Watchtower). Skála je prý asi 1200 - 1400 stop (366 - 427m) vysoká, poměrně snadno dostupná a přitom leží mimo hlavní turistické trasy. Akce mohla tedy nerušeně začít. V úterý odpoledne (polovice června 1966) se vydalo průzkumné družstvo z tábora vzhůru údolím pod "svoji" skálu. Pozorně ji studovali dalekohledy: stěna se zdála zcela svislá až převislá, pouze s malými výstupky a římsami, jejichž velikost nebylo zdola možné objektivně posoudit (obr. 1). Časně ráno ve středu započal třímílový pochod (4,8 km) na vrchol pět lezců doprovázelo tříčlenné podpůrné družstvo. Nesli celkem dvě lana: pomocné pletené (250 stop, tj. 76 m) a hlavní nosné - 360 m půlpalcového lana Sampson 2 (viz. literatura 1 v dílu seriálu STALAGMIT 1/1988 ) ; transportovalo několik jeskyňářů na ramenou jako obrovskou housenku. Po dosažení saméno vrcholu věže usoudili, že pokud uváží hlavní lano již zde, nebude zřejmě dosahovat až na dno. Proto se rozhodli ukotvit Sampsona až o nějakých třicet metrů níže za velikou borovici; odtud k převisu nad vlastní vertikálou scházelo ještě asi 46 metrů. Pomocné lano sloužilo k usnadnění spuštění hlavního přes převis.

Prvý sestupoval Bill Cuddington z Alabamy; použil jednoho z prvých prototypů "racku" ("xylofonu") Johna Coleho s duralovými válečky (2). Slaňoval velmi dlouho, neboť musel pod sebou rozmotávat dlouhé nosné lano uvázlé na skalních lavicích. V případě nutnosti používal k samojištění Jumar. Teprve po hodině dosáhl konce lana a zjistil, že je krátké ! Přistál na ostré hraně ukloněného srázu asi 30 m nad vlastním dnem; po opuštění lana se mu ale podařilo v pořádku slézt dolů. Druhý slanil Richard za použití velké slaňovací "špulky" (obr. 2).

Sestup byl pravidelný, ale pomalý – ze začátku musel slaňovátko "krmit" lanem. Po Billově slanění už viselo lano přímo dolů, což Ríšovi velmi pomohlo; samojištění prováděl Jumarem.

Obr. 1 – WATCH TOWER 1966 (údaje ve stopách: 150´= 45,7 m – 1100´= 335,3 m)

 

Třetí dole byl bez problémů Ron na "super-racku" (zde nazývaném "Roloff Rack" - obr. 3) osazeném ocelovými trubkami. Po něm jela Sára na "špulce", kterou musela téměř celou cestu "krmit". Zvedající se podvečerní větřík s ní krásně "zametal" stěnu útesu.

Poslední byl Barry z Montany - také na "špulce". Jelikož byl těžší než Sára, mohl slaňovat rychleji a také vítr s ním podstatně méně pohazoval. Když byli všichni v pořádku dole, zjistili pojednou, že den již značně pokročil a do soumraku zbývají sotva 2 - 3 hodiny. Billy se rozhodl, že vyleze, odváže nosné lano a snese kratší pomocné dolů k autům. Vystupoval pomocí "prusíků": 1 3/4 hodiny (1_0_5 mi_nut !) byl na vrcholu a odvázal a hodil dolů Sampsona. Lano se naštěstí nikde nezachytilo a spadlo na ukloněný balvanitý sráz. Zatím nahoře Bill balil a pak snášel dolů kratší z lan, Sára, Ron, Barry a Richard smotávali hlavní lano. Trvalo jim to dost dlouho, neboť bylo zamotáno a zauzlováno kolem obřích skalních bloků na dně vertikály. Většinu výzbroje pak uložili pod útesem na bezpečné místo a v posledních paprscích slunečního svitu "makali" s lany dolů údolím do kempu. Příštího rána se pak vrátili pro zbylé věci. Co říci na závěr ? Lezení velké vertikály na Watch Tower proběhlo hladce a bez problémů. Jelikož tehdy ještě nebyly k dispozici vysílačky, jediné ujištění, že slaňující již opustil lano, bylo jeho částečné povytažení. Lezení probíhalo většinou v dotyku se stěnou - pokud ovšem vítr lezce od skály odvál,  

 

Obr. 2 - Slaňovací "špulka"

ocitli se přirozeně ve volném prostoru. Přes počáteční obavy nedošlo v místech dotyku skály a lana k jeho poškození.

Poznámka: SEQUOIA National Park, Kalifornie, U.S.A. Rozloha 1631 km ; založen 25.9.1890. Veliký hřbitov gigantických sekvojí (Mineral King Valley) , s horou Mount Whitney, která je nejvyšším vrcholem vlastního území Států (mimo Aljašky).

Obr. 3 - "Super-rack"

 

LEANING TOWER 1966 (3)

 

Prvý průstup 1200 stop (366 m) vysokým skalním stupněm Leaning Tower vpravo od Bridalveilského vodopádu v údolí Yosemíte v Kalifornii provedla před dvaceti lety skupina jeskyňářů vedená Peterem Stricklandem a Charliem Townsendem – již tehdy použili techniky SRT. Akce se konala na závěr "Convention ´66"; týden před tím se udělalo výše popsané lezení na Watch Tower.

Leaning Tower se týčí nad údolím Yosemite do výše 366 metrů, z toho minirnálně 300 metrů ve volné vertikále. Protože nebylo dispozici jedno lano potřebné délky, bylo nutné použít více navázaných kusů; celkem 7 lan spojili 6ti uzly (viz. obr. 4): horních 152 metrů lana Goldline bylo nahoře ukotveno dvěma běžnými nýty průměru 9,5 mm a jednou slaňovací skobou, těsněnou olovem. Následovala: 61 m nového Goldline, 46 m perlonu, 46 m bílého nilonu a tři lana neznámé provenience á 30,5 m. Spojení byla prováděna – jak bylo před dvaceti lety dobrým, zvykem - vždy dvěma propojenými uzly "bowline"; každá taková sestava uzlů byla dlouhá půl metru !  

Obr. 4 - LEANING TOWER 1966

(Údaje ve stopách: 100´= 30,5 m; 150´= 45,7 m; 200´= 61,0 m; 500´ = 152,4 m)

 

Lana byla tedy auty vyvezena k vrcholu věže silnicí Glacier Point road, pospojována a ukotvena: dle sestupového plánu měl být prvým lezcem Charlie, druhým Pete. V záčátku slanění používali zajímavou technickou pomůcku, která se v určitých situacích může hodit i dnešním "moderním" jeskyňářům: níže popsané použité slaňovátko bylo zřejmě citlivější na hmotnost nosného lana pod lezcem než současné "racky" - bylo proto výhodné si lano zpočátku nadlehčovat pomocí stoupací smyčky ("pedálu") s Jumarem; viz obr. 5.

Charlieho sestup byl provázen nehodou s téměř tragickým koncem ! Používal dvojitou karabinovou slaňovací brzdu, neboť "xylofony" nebyly v té době zdaleka ještě všeobecně rozšířeny - viz obr. 7; na obrázku 8 je tatáž s

 

Obr. 5 - Nadlehčování těžkého nosného lana pomocí "pedálu" s Jumarem - vysvětlivky: 1 - Pohyb nohy se třmenem "pedálu", 2 - Směr posouvání Jumaru, 3 - Směr pohybu sestupujícího lezce.

 

brzdícími válečky a obrázek 9 ukazuje složitější systém slaňovacích karabin s oblibou dříve používaný záchranáři v Yosemite na mnohasetmetrová slanění k obětem nehod uvězněným v obřích skalních stěnách (4). Charlie při manipulacích spojených s překonáváním prvého uzlu si špatně nasadil karabinové slaňovátko na spodní lano – respektive zatížil ho svojí vahou v nevhodném "zkráceném" uspořádání (obr. 6 !) čímž z původních šesti frikčních bodů dva vyřadil.. Celou délku druhého lana - jednalo se 6l metrů nového GOLDLINE se značně hladkým povrchem opletu ! - sjel pak v e l m i rychle. S rukavicemi notně spálenými prudce narazil na druhý uzel, zvrátil se nazad a zhmoždil sedacím úvazem hýždě. Zbytek sestupu již proběhl normálně, nahoru ale lézt chut neměl...

Pete nahoře přirozeně nevěděl, co se přihodilo, a tak po dlouhém netrpělivém čekání, obávaje se o osud kamaráda, slezl dolů zadní stranou věže sestupovou horolezeckou cestou Gunsight climbing route.

Obr. 6 - Nesprávné zkrácené založení karabinové slaňovací brzdy !

Již za šera se dostal do základního tábora, kde zjistil, co se událo. Lano pak zůstalo na útesu viset přes noc. Příštího rána pak Pete vylezl během 90 minut bez problémů celou vertikálu. Používal systém "Inchworm" ("píďalka") se čtyřmi (?!) Jumary; z nichž dva byly smyčkami upevněny k horní části těla". Po dosažení vrcholu lano odvázal, shodil dolů, jeden z nýtů vytáhl ze skály rukou a sešel dolů cestou jako minulého dne. Tím akce tehdy skončila.

 Tento raný průstup tisícistopovou vertikálou skončil tedy již po jednom slanění a jednom výstupu.. Po šesti letech, roku 1972, byla tatáž cesta vystrojena nepřerušovaným kusem lana BWII o délce 1500 stop (475 m), které nahoru vytáhli pomocí spuštěné padákové šňůry. Během jednodenní akce slanilo deset jeskyňářů; nahoru nelezl nikdo.

DANTEHO SESTUP 1985 (5)

"Dante´s Descent" je pojmenování jedné jeskynní propasti v Arizoně - vstupní šachta je zřejmě cca 90 m hluboká. Nejedná se tedy de iure o "velkou vertikálu", ale stručným popisem

Obr. 7 - Dvojitá karabinová slaňovací brzda

průběhu jedné běžné, víceméně cvičné akce se dotýkáme stále velice ožehavého problému i dnešní moderní "vertikální" speleologie: nebezpečí poškození lana v místě jeho dotyku se skalní hranou !

Obr. 9 - Systém slaňovacích karabin

 

I když během posledních dvou desetiletí intenzivních výzkumů a vývoje v v oblasti SRT byly v podstatě dořešeny problémy spojené s pevností lan, umělých kotvicích bodů a součástí osobní výzbroje jeskyňáře, a v civilizovaných

 

Obr. 8 - Karabinová brzda s válečky

zemích světa si lze tyto věci bez potíží opatřit, stále zůstává (a zůstane !) skutečností, že nylonové lano je měkčí a méně mechanicky odolné než skála - v našem případě tedy většinou vápenec.

Co se tedy na "Dantovi" tenkrát přihodilo ? Vyprávění Barborky (5) náležitě zkrátíme: tréninková akce 24.2. 85, čtyři jeskyňáři, vstupní devadesátka; 12-15 metrů odshora nepříjemný ostrý převis - zde chránič typu "pad" (plochá podložka) připevněn "prusíkem" na nosném laně PMI. Po dvou slaněních a jednom výstupu bylo lano na převisu nepoškozené a dobře umístěné v chrániči; kontrola polohy chrániče provedena z druhého lana. Když další lezec dospěl při svém výstupu k hraně převisu, lano bylo stále v chrániči, ale jeho oplet tak poškozen, že po vytažení lana na povrch zcela praskl !!

Účastníci exkurze si jev vysvětlují takto: "Druhý lezec se při výstupu na laně přirozeně mírně pohupoval, čímž lano v bodě dotyku se skálou vykonávalo podélné oscilace. Naprusíkovaná podložka se tak postupně vysunovala nahoru, až kritické styčné místo zůstane obnaženo. Skutečnost, že jsme nalezli lano opět podložené chráničem si vysvětlujeme tím, že při příčných pohybech - konkrétně jde o příčnou složku vln tvaru "S" kolmou na hranu skály ! - občas odskakovalo od inkriminované hrany a chránič tak měl možnost se vlastní vahou sesunout do původní polohy". (Konec zkráceného citátu.)

Co k tomu možno podotknout ? Ponechme stranou další spekulace o příčinách popsaného incidentu i to, že metoda ochrany lan sebedůmyslnějšími podložkami (6) má svá ostrá omezení. Současná americká speleologická veřejnost, hýčkaná extrémně kvalitními lany,

Obr. 10 - Schématický situační

ale donedávna postižená určitou informační izolací o progresi západoevropské SRT, začíná pomalu "objevovat Ameriku" zjištováním, že lze nýtovat i v průběhu vertikálních stupňů, že je možné lézt i po devítimilimetrových lanech (7) a pod. Každopádně by ale podobné "příhody" starším "dvoulanovým" lezcům tak důvěrně známé - měly být důrazným varováním a poučením ! Nestačí se spokojit s tím, že lano v místě porušení přeřízneme, oba konce otavíme a ve skříni pak přibudou další dva kusy nekomerčních délek...

Na závěr snad ještě dva odstavce komentáře:

1) K popsanému fatálnímu poškození došlo na superlanu firmy Pigeon Mountain Industries, které dle abrazních testů převyšuje velkou většinu ostatních "speleo-špagátů" (8)! Výrobek již na prvý pohled vzbuzuje důvěru: i dosti použité lano svou sympatickou tuhostí a hladkostí opletu připomíná něco mezi chladem utuhlým štíhlým hadem a hustě pleteným koženým lasem ohlazeným dlaněmi mnoha generací honců dobytka.

Autor seriálu strávil dlouhé minuty zavěšen na pečlivým nýtováním chráněném výrobku firmy JUTA, n.p. a zíral na chování výše zmíněného jedenáctimilimetrového PMI ledabyle pohozeného přes obávanou hranu převisu "Půliče" a odspodu zatíženého neurvale dusajícím cizákem. Ještě delší čas pak po akci věnoval marnému hledání sebemenšího poškození lana - toho cizího.. (Poznámka pro neinformované: Převis "Půlič" je ostrá skalní hrana ve stěně lomu Shniloušák v Českém krasu, která přetíná šedesátimetrové slanění do Gotické štoly - vstupu do Únorové propasti. Při necitlivém přehození nechráněné šedesátky přes tento převis získáme po nevysokém počtu sestupů či výstupů dvě československé třicítky - proto "Půlič".)

2) Umělohmotné lano se při pohybech na ostré hraně poškozuje v podstatě dvěma způsoby ! Při podélných oscilacích vyvolaných pohybem lezců dochází k odírání (abrazi) na větším délkovém úseku lana - záleží na jeho průtažnosti. Tento jev je obecně znám, ale zatížené lano se může posunout po hraně i příčně ! Dojde k tomu např. tehdy, když se při sestupu stěnou šachty tvaru přesýpacích hodin v její horní části odchýlíme od vertikály; po překročení vydutí stěny (převisu) a slanění do volného prostoru se vlastní vahou přesuneme do spádnice, zatížené lano se prudce posune po hraně skály - a neštěstí je hotovo ! Ze stejného důvodu není nikterak moudré před výstupem neodůvodněně měnit stranově místo nástupu do lana !

Proč zde stále zdůrazňujeme: "zatížené" lano ? Je to proto, že odolnost proti příčnému přeříznutí - tzv."cut resistance" - je právě u zatíženého lana hrozivě nízká ! Na "NSS Convention ´84" tento jev varovně demonstrovali následujícím. způsobem (9): Dva jeskyňáři mezi sebou "vší silou" napnuli kus lana - jistě to nebyla žádná "šunka"... Třetí pak nožem "jemně přejel" přes takto napnuté lano. Výsledek se dostavil okamžitě: "nůž projel lanem jako máslem" a dva chlapi se váleli na zádech po podlaze !

V praxi dochází přirozeně ke kombinaci příčného nařezávání a podélné abraze lan - což může být o to více nebezpečné !!

Na závěr tohoto dílu seriálu o lezení velkých vertikál si pro povznesení mysli popíšeme komorní "lezeckou etudu", kterou si krátili jinak nudnou zimu 1980/81 jeskyňáři z Arkansasu (l0):

Místo: jeskyně Horizon – Windbeutelhohle nedaleko města Batesville v okrese Independence, stát Arkansas.

Účastníci: jeskyňáři z organizace Association for Arkansas Cave Studies - 3 lezci plus 11 členů podpůrného družstva.

Účel akce: překročení dvou předělů mezi třemi za sebou následujícími šachtovitými domy - technické traversy ve výšce 37 - 49 metrů.

Situaci zhruba nastiňuje obrázek 10: přístup do prvého již dříve známého dómu byl buď prostornou chodbou vedoucí po 183 metrech na dno, nebo devadesátimetrovým drastickým plazením do stropu této prostory. V protější stěně bylo vidět veliké okno. Postup jeho dosažení ukazuje chronologicky série osmi pérovek na obr. 11. A. Sobota 15.11.1980 - v ústí horní plazivky zřízeno bezpečné kotvení (skalní blok + nýt), sestup družstva prvou šachtou, nýt u base protější stěny. Slaňující se zastavuje v úrovni zapříčeného balvanu "velikosti necek" ve výši cca 31 metrů. B. Nosné lano přes dolejší nýt silně vypnuto, čímž se zavěšený lezec částečně přibližuje k balvanu a zasekává za něj vrhací kotvu.

Obr. 11' - A - B

C. Lezec se vlastní silou přitahuje k balvanu a zatlouká nýt nad něj, neboť "Necky" se kývají ! D. Další nýt směrem k oknu v protější stěně, po něm slanění na dno. Akce pro tento den končí - je 11 hodin v noci.

Obr. 11 - C - D

E. Neděle 16. listopadu – ukloněným tyrolákem snadno zpět na "Necky"; kamarád jistícím lanem reguluje rychlost skluzu. F. Lezec odspodu jištěn dalším lanem osazuje 5 nýtů a dostává se konečně do okna. Zírá do další démonické hlubiny, do propasti Hans. "Stěna" je pouhým tenkým předělem mezi dvěma šachtami - je nazvána "Berlínská zeď(!), její vrcholová hrana pojmenována "Sedlo".

 

G. Na "Sedle" osazeno bezpečné kotvení jako druhý konec stabilního přemostění; jistící lano vytaženo, na nýtu zdvojeno a horní lezec po něm slaňuje dolů a stahuje ho. H. Ve stropě domu zůstává jen fixní lano tyroláku. Okolo půlnoci fárá celá parta na povrch, kde hustě prší.

 

Během dalších zimních akcí jeskyňáři traverzují po 14 nýtech 37 metrů hlubokou šachtu Hans a stoji v ústí další propasti nazvané Fritz. Ani jedna z nich je však nepustila dál ...

Nádech zvláštní pikantnosti dodávají celému dobrodružství čilé jeskynní krysy, kterým náramě chutnají silonové repšňůry a lana ! Lze si představit překvapení jeskyňářů, když po tříměsíční přestávce nalézají na údajně nedostupném "Sedle" úplně rozhlodané

lanové podložky. V polovici ledna 1981 již byli všichni zúčastnění psychicky vyčerpáni a "vyklízejí pole". Ve stropě jednoho z domů zanechávají "pro příští generace" viset olovnici používanou při mapování. Všechna lana byla stažena - ve stěnách zůstaly jen plakety a nýty...

(Poznámka: Nepochybně i naši lezci páchají pro své potěšení podobné "klukoviny". Je skoro škoda, že o nich na stránkách STALAGMITU neinformují - jejich vyprávění by nám přinesla mnoho zajímavého a poučného.)

 

Použitá literatura:

(l)Schreiber R.: Pdylon Highway 22,27 /1986/.

(2) Hughes D.: NSS News 39/7/,145-1986

(3) Strickland P.: Nylon Highway 21,19 /1986/

(4) Setnicka T.J.. Wilderness Search and Rescue. Appalachian Mountain Club, Boston 1980.

(5)am Ende B.: Nylon Highway 21,7/1986/

(6)Simmons R.: Nylon Highway 23,9 /1986/

(7)Holladay E.: NSS News 44/10,354 /1986/

(8)Padgett A.: NSS News 41/9,234 /1983/

(9)Storrick G.: Nylon Highway 18,3 /1984/

(lO)Warshauer Nl.: NSS News 39/11,239 /1981/

(ll)Stibrányi G.: Spravodaj SSS 17/1-233, /1986/.

 

Autor si dovoluje doporučit laskavé pozornosti čtenářů pozoruhodnou studii o vlastnostech československých lan používaných ve speleologii (11).

 Tonda Zelenka