JESKYNĚ MARIE - NOVÁ JESKYNĚ ČESKÉHO KRASU

Jiří Novotný

STALAGMIT 1/1988

 V závěru roku 1987 byla v Českém krasu objevena nová jeskyně na levém břehu Berounky, mezi Srbskem a Karlštejnem v tzv. Beranově lomu. Objevitelem je Jiří Vejlupek z pracovní skupiny "Levý břeh" základní organizace ČSS 1-06, Speleologický klub Praha. Vstup do jeskyně byl bezprostředně po objevu a vniknutí do nových prostor zajištěn ocelovým uzávěrem a zahájena dokumentace.

Vznik jeskyně ovlivnila dislokace směru 150/60 a výrazně se uplatňující vrstevnatost 330/30. Dosud známé prostory představují několik dómovitých prostor, úzkých plazivkovitých chodeb a komínů, o celkové délce cca 90 metrů. Největší "Hlavní dóm" má délku asi 10 metrů a šířku 2 až 3 m při výšce kolem 6 metrů.

Vchod do jeskyně je v úpatí jižní lomové stěny. Do úzké vstupní plazivky je osazen uzávěr. Průnik vstupní částí je velmi obtížný, v některých místech jeskyně hrozí poškození krápníkové výzdoby. Jeskyně má totiž na Český kras nebývalou krápníkovou výzdobu, která je velmi bohatá a rozmanitá.

Je zde mnoho brček (nejdelší 34 cm), tenkých stalaktitů, kuželovitých stalagmitů, bradavčitých sintrů, záclonek, sintrových náteků s barvami od bílé, přes růžovou, oranžovou, fialovou až po černou. Velmi časté jsou podlahové sintry. Značné množství zulámané výzdoby pochází zřejmě z doby činnosti Beranova lomu, nebo může být způsobeno též liškou, která byla vlastně prvním objevitelem.

Nejhlubší místo jeskyně je cca 7 m pod úrovní dna lomu a nejvyšší asi 5 metrů nade dnem lomu. Uvažujeme o otevření nového vchodu do jeskyně způsobem, který nenaruší krápníkovou výzdobu a umožní průnik do dalších předpokládaných prostor.

 K mimořádnostem jeskyně Marie patří na poměry Českého krasu nebývalá krápníková výzdoba. Není zde nouze o četná brčka přesahující svou délkou až 30 centimetrů (nahoře). Lze zde spatřit i různé sintrové polevy, stalaktity a záclonky.

 

UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE, ŽE SOUČASNÝ MOŽNÝ VSTUP DO JESKYNĚ NEUMOŽŇUJE KONÁNÍ EXKURZÍ S OHLEDEM NA RIZIKO POŠKOZENÍ VÝZDOBY. EXKURZE BUDOU MOŽNÉ AŽ PO OTEVŘENÍ NOVÉHO VCHODU.