Takto vypadá pravidelně udržovaná jímací odvodňovací štola IV. v Lobkovické zahradě

© foto Vladimír Vojíř NAUTILUS, agentura pro poznání Země