Voda může plynule odtékat středovým žlábkem

© foto Vladimír Vojíř NAUTILUS, agentura pro poznání Země