U štoly IV. jsme stabilizovali vstupní portál a osadili nová vrata do štoly - mimo normální údržby.

© foto Vladimír Vojíř NAUTILUS, agentura pro poznání Země