Ve štolách se rychle vytváří železitý gel, který se mění z kašovité hmoty v pevnou krustu a musí být pravidelně odstraňován, neboť zanáší odvodňovací cesty – nyní jsme ve štole XXII.

© foto Vladimír Vojíř NAUTILUS, agentura pro poznání Země