Své vyžadují i revizní šachty odvodňovacího systému – zde jsme osadili nový poklop, místo odcizeného “sběrateli kovů” – i to se zde dělá.

© foto Vladimír Vojíř NAUTILUS, agentura pro poznání Země