V dolní části Lobkovické zahrady na území ambasády hledáme příčiny zamokření podzemí paláce.

© foto Vladimír Vojíř NAUTILUS, agentura pro poznání Země