HLAVNÍ ODPADNÍ ŠTOLA

 

   
 

  Hlavní odpadní štola pod Klášterem premonstrátů na Strahově byla při výstavbě nového kanalizačního a vodovodního kolektoru v r. 1906 stavitelem Potůčkem, zavážena sutí. Nebylo však zamezeno její odvodňovací funkci a tak s postupem doby docházelo v zasucené štole k hromadění vody a jejímu vzlínání do zdiva kláštera.

    Prvé pokusy o zvládnutí klášterního podzemí, proběhly již na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy zde prováděný průzkum minul hlavní podzemní objekty o několik metrů a tak jejich odkrytí počkalo na nás. V zimě 1991 - 1992 jsme zde vstoupili do podzemí a jeho průzkum byl poznamenán vytěžením nesmírného množství zeminy a suti z téměř zaplněných podzemních štol. Odvezlo se více než 30 kontejnerů a ještě vytěžený materiál stačil k nasypání shromažďovací plochy u později umístěné sochy P. Marie.

 

 
     Do jaké míry byly podzemní prostory zaplněny, je patrno z tohoto snímku.

    Mimo prostory barokní jsme zde měli možnost provádět průzkum i ve štoličkách daleko starších, např. v románském vodovodu, z něhož byly některé části v průběhu staletí upravovány a různě přezdívány. Např. na dalším snímku je ústí vyzděné chodbičky někdy před cca sto lety, která navazuje na bývalý románský vodovod.Průleznost těchto objektů je dosti obtížná.

    Prakticky jsme provedli průzkum a vyklizení všech hlavních podzemních chodeb v objektu kláštera na Strahově.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Text a foto © Vladimír Vojíř

ZPĚT