Úřad městské části Prahy 6

 

Na základě objednávky Obvodního úřadu městské části Praha 6 jsme provedli vyhledávací průzkum v prostoru bývalé hasičárny na Hadovce.

Dnes zde již stojí hrubá stavba rozsáhlého administrativního komplexu. Naším úkolem bylo zjistit jak je to s údajným podzemním krytem z druhé světové války, který se dle "zaručených" zpráv měl rozporstírat pod budoucím staveništěm. A to ihned v několika podzemních podlažích a dokonce byl i názor, že je součástí rozsáhlého krytu, který se prý odtud táhne až pod budovu školy u "Kulaťáku", ve které za války sídlilo nacistické velitelství vzdušných sil.

Po předběžném průzkumu, archivních šetřeních i zpovědi pamětníků, jsme se rozhodli pro průzkum betonového objektu v trávníku mezi Evropskou ulicí a okrajovým objektem bývalé hasičárny. Po vniknutí do jednoduchého betonového objektu, jsme provedli detailní stavební průzkum, který nenalezl nic co by nasvědčovalo existenci druhotně zazděných vstupů do dalšího podzemí. Pro doplnění jsme nechali ještě firmou Geonika provést na vybraných místech budoucího staveniště příslušný geofyzikální průzkum (georadar a geomagnetika).

 

   

V podzemí byly nejrůznější pozůstatky, např. hromada strouchnivělých březových košťat a rozpadlých dřevěných hrabel na sníh. Naposledy zde býval sklad potřeb pro likvidaci sněhové kalamity. Na pravém snímku je patrný průlez z hlavní chodby do šachty se stoupacími kramlemi, kterou bylo možné vylézt na povrch.

Text a foto © Vladimír Vojíř 1997

 

ZPĚT