PODZEMÍ POD STALINEM

Na podzim 1999 jsme prováděli pro Magistrát hlavního města Prahy speleologický průzkum podzemí pod bývalým pomníkem J. V. Stalina. Při tomto průzkumu jsme prostudovali i dochované materiály z archivu ÚV KSČ, z jednání politbyr, komise pro výstavbu pomníku generalisima Stalina, z osobního archivu A. Novotného, z archivu Předsednictva vlády ČR ... Prostudovali jsme i dochovanou stavební dokumentaci. Mimo hromady "lidského hnoje" - v partajních papírech se to jen hemží tzv. análním speloalpinismem, různými udáními i podbízením uměleckých kapacit, jsme poznali s jakými problémy celá stavba probíhala. K našemu průzkumu patřilo i vnést jasno do nejrůznějších fám o ohromném a rozsáhlém podzemí v několika patrech, které vede do podzemní nemocnice, pod vládu, na Hrad a bůhvíkam. Ačkoliv rozsah podzemí pod Stalinem je mimořádný, lidská představivost je nepřekonatelná.

V podstatě celé podzemí pod bývalým pomníkem JVS lze rozdělit do několika celků. Největší prostorou je tzv. Sloupová síň - téměž 100 metrů plošných. Prostora nebyla určena jako kryt - není na to stavebně řešena - ale její funkce spočívala v úloze vylepšení statických podmínek pod pomník - byla to taková "roznášecí krabice" na roznesení váhy pomníku na co největší plochu. Geologické podmínky pro monumentální pomník zde jsou velmi nepříznivé.

Centrální část Sloupové síně, rozestup sloupů je 4,5 - 6 metrů - rozlehlost prostory je značná, vlastně je to celý hektar.

Průhled do vstupní části Sloupové síně směrem k levému vchodu. Malby jsou pozůstatkem akcí ve spojitosti s "Radiem Stalin" a navazujících v prvních letech po r. 1989..
 

Nejvíce je pokreslena vstupní část u levého vstupu, kde byl po určitý čas i velký bar.

Druhou největší prostorou je tzv. Bazénová síň s délkou přes 100 metrů a šířkou cca 20 metrů. Ta má již níže strop a v místech pod bazény (byly v nich okrasné fontány) je strop snížený, neboť bazeny jsou z povrchu zapuštěny stropy do Bazénové síně.

Bazénová síň působí také monumentálním dojmem.

Z Bazénové síně se dostaneme do prostoru pod severní schody, kde je pěkná brčková výzdoba.

Kuriozitou zde je i dochované betonářské bednění na základovém sloupu schodů.

 

Tento kumbálek byla rozhlasová kabina "Radia Stalin"

Na jižní straně jsou v pozdemí pomníku tři souběžné chodby. Ta severní, nejblíže ke Sloupové síni, je Kabelová chodba a jsou zde živé silové rozvody PRE.

 

Z Kabelové chodby lze projít tzv .Západní chodbou od jihu na sever do Bazénové síně.

 

Souběžně s Kabelovou chodbou probíhá Vodovodní chodba, ve které jsou uloženy dva vodovodní řady Pražských vodáren a kanalizací (DN 250 L z r. 1884 ! a DN 100 L novější)

 

Úplně nejjižněji ze tří souběžných chodeb leží Kanalizační chodba, která na východě a západě přechází průlezovými otvory do níže položených komor pod horní částí schodiště.

 

I zde se setkáváme s pěknou krápníkovou výzdobou.
    veškerá foto © Vladimír Vojíř

ZPĚT