7. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

0 SPELEOZÁCHRANĚ

V ITÁLII

STALAGMIT 1-2/1989

Ve dnech 29.8. až 5.9.1987 se 4 členové výpravy ZO ČSS 1-06 do Itálie zúčastnili 7. mezinárodní konference o speleozáchraně, pořádané UIS. Jednalo se o členy ZO ČSS 1-06, kteří jsou členy Speleologické záchranné služby ČSS (3 osoby) a Jeskynní záchranné služby SSS (1 osoba). Na akci se setkali ještě s dalšími speleology z ČSSR. Jako účastník konference byl v omezeném rozsahu přítomen náčelník Speleologické záchranné služby ČSS, který původně měl být na tuto akci oficiálně vyslán. Že se tak nestalo, bylo opět velkým nedostatkem v prezentaci činnosti složek ČSS v zahraničí.

Konference se rovněž zúčastnil předseda ústřední odborné komise technické ČSS. Naše účast byla možná jenom díky naší partnerské organizaci Gruppo Grotte Pipistrelli" z Terni, kteří za nás úhradili účastnické poplatky ve výši přes půl milionu lir.

Dne 29.8. ve večerních hodinách jsme byli zaregistrováni a ubytováni v internátu místní školy v Cividale d. F. Sekretariát konference byl otevřen 30.8. dopoledne. Zde jsme se seznámili s programem konference a současně proběhla rezervace exkurzí. Zbytek dne byl věnován podle rozpisu programu konference, prohlídce historického centra Cividale del Friuli a společné večeři.

V půl desáté dopoledne bylo oficiální zahájení konference v restaurovaném bývalém kostelu Sv. Františka v Cividale del Friuli. V proslovech se střídali představitelé italského státu, U.I.S., C.A.I. a zástupci záchranných služeb z přítomných delegací.

Krátce před polednem se všichni účastníci přesunuli nedaleko k řece Natisone, protékající středem města Cividale del Friuli. Zde proběhla ukázka záchranného manévru - záchrana v šachtě zatopené vodou - v řece a na skalní stěně nad řekou. Ukázku předvedli speleozáchranáři z kraje Friuli - Benátky - Julsko. Názory na tuto ukázku se pohybovaly od "je to špička", "úžasně rychlé", až po "extrémně lehkomyslné". Již v tom se projevil rozdílný pohled účastníků na věc.

Po ukázce následoval společný oběd, označený jako official dinner, který překročil veškerá očekávání a to jak délkou (přes tři hodiny), tak i rozsahem (jedenáct chodů).

Odpoledne po čtvrté hodině začala pracovní část jednání konference opět u Sv. Františka. Každý si mohl u vchodu vyzvednout sluchátka a nastavit na nich volbu některého z 5ti jazyků (němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština), do kterých bylo vše simultánně překládáno.

Námětem jednání byla nosítka. Mnoho záchranářských organizací ze zúčastněných zemí předvedlo svoje nosítka. Veškerá nosítka si byla velmi podobná a celkový trend směřoval k "nosítkům v nosítkách", nebo k "nosítkům ve více nosítkách". Znamenalo to, že postižený je nejdříve fixován na nejmenší nosítka. Na jistý druh dlahy - korzetu, který pojme vše od krku až po zadek a potom je celý uložen i s korzetem do větších nosítek. Ty již snesou hrubější zacházení a více chrání postiženého. Američané používají tenké polyetylénové desky, která dostatečně chrání postiženého proti nárazům a otřesům. Příjemně překvapila skutečnost, že tyto typy nosítek byly podstatně méně objemné, než by člověk očekával. Velká část jednání konference byla věnována zdravotní problematice, což se projevilo též v přednesených referátech. Různé speleozáchranné organizace předváděly obsah svých pytlů první pomoci, případně různých kontejnerů z PVC. Vždy byl u každého přesný soupis obsahu a celý obsah byl velmi dobře zabalen. Uspořádání bylo velmi přehledné a užití pohotové. Některé skupiny užívají až 5 různých vaků nebo kontejnerů s nejrůznějším obsahem a to v podobě jakéhosi skládacího systému podle délky a obtížnosti nasazení, či poranění. Věci jsou v nich uloženy do plastikových trubek z obou stran přístupných, které se dobře zasouvají do pytlů nebo kontejnerů.. Všechny jsou řádně značeny a popsány. Tyto pytle (kontejnery) první pomoci patří do kolektivní výbavy zasahující skupiny a jsou dávány k dispozici lékaři, který je u nehody přítomen. Už proto je nutný přesný popis a přehledné uspořádání.

Velmi diskutovanou otázkou byl zásah lékaře. Dobrovolný lékař při nehodě v jeskyni - náhradní lékař k vystřídání - telefonické spojení s kolegou venku - v těžkých situacích by lékař nechtěl být ponechán zcela sám bez možnosti konzultace.

Pro naše podmínky je přítomnost lékaře - speleozáchranáře vzdálená hudba budoucnosti. Speleologů – lékařů je v ČSS značný nedostatek. To je nakonec i znát v úrovni znalosti první pomoci členské základny ČSS.

Obsáhlá diskuse byla též o užívání antibiotik, intubaci, podchlazení o lécích všeobecně a řadě dalších otázek. Přítomní lékaři kladli důraz na nezbytnost přítomnosti lékaře u oběti od počátku záchranné akce a po celý průběh. Bylo konstatováno, že bez přítomnosti lékaře se značně snižuje šance oběti na přežití. Velmi důležitým faktorem při zraněních v jeskyních jsou protišoková opatření, jako boj proti stresu a následnému šoku. I nadále je prosazován trend o zajištění maximální možné životní pohody zraněného v podzemí, před spěšným transportem na povrch. Tomu je i přizpůsobováno vybavení záchranných skupin.

Dr. Slagmolen z Belgie informoval, že 5% všech evropských speleologů, kteří pobývali v Americe, Mexiku nebo v Jižní Americe, onemocněli histoplazmózou. Je to onemocnění dýchacích cest, očí a mozku přenášené netopýry. Výskyt v Evropě je pouze ojedinělý a přenáší ji holuby.

Zajímavou otázkou byl i důsledek dlouhodobého ponechání bot na nohou při vícedenních akcích. Dochází k těžkým poruchám krevního oběhu v nohou. Obrana je jediná: je nutné se častěji zouvat z těsných bot a holinek, nohy masírovat a pak zase obout.

Opět se hodně diskutovalo o delších pobytech lékaře v podzemí u postiženého, když zraněný není schopen transportu. Při praktické ukázce transportu jsme se zájmem sledovali užití nové pomůcky "pákostroje", vyvinuté, zkonstruované a patentované italskými speleozáchranáři z Milána. Pomůcka nás zklamala svou rozměrností a velmi pomalým posunem lana s postiženým. Rozhodně nepřekonala jednoduché způsoby transportu využívající běžné speleoalpinistické výbavy.

Na konferenci bylo vystaveno i celé množství fotografií, kterým však bylo vytýkáno, že zachycují momenty z cvičení a nikoliv autentické snímky ze záchranných akcí. Daly by se patřičně využít pro výuku.

Komise pro speleozáchranu UIS předložila formulář pro hlášení nehod a žádala o spolupráci. Vyhodnocením hlášení se chce zjistit jaké jsou příčiny a následky nehod v jeskyních. V mnoha zemích něco takového existuje. Zástupci Francouzské speleologické záchranné služby jej však považovali za zbytečný. Nakonec právě oni přišli s podobnou myšlénkou v roce 1983. Ostatní přislíbily spolupráci. Mnozí k tomu řekli referát o příčinách nehod v Itálii. K nehodám vedou stále stejné chyby: hloupost, lehkomyslnost a nepozornost.

Zajímavá byla informace o organizaci záchrany v jeskyních a jak je prováděna ve Francii. Existuje tam všeobecná veřejná úmluva o vzájemné pomoci. Ve stručnosti to znamená: organizace pro speleozáchranu zachraňují a stát platí. Avšak stát jmenuje nadřízené. Mají tam tisíce vyškolených zachránců a k dispozici cca 100 lékařů

 Foto: © V. Vojíř

Na snímku je zachycen speciální korzet, do kterého je zraněný speleolog fixován od hlavy až po zadek. Potom je i s korzetem uložen do jednoduchých nosítek, která tvoří polyetylenová deska s potřebnými popruhy a šňůrami. Zašněrováním se vytvoří tubus, který dostatečně vzdoruje průhybu a chrání zraněného při dopravě ať již svislé, nebo při tyroláku. Tyto nosítka lze táhnou po sněhu, ale i po schodišti. Jsou běžně používána profizáchranáři různých oborů v USA.

 

ovládajících speleologickou tématiku, množství technických kádrů včetně střelmistrů a asi 150 potápěčů. Všichni jsou vyškoleni na nejvyšší oficiální úrovni. V celé jejich organizaci je nápadné rozsáhlé rozdělení práce i odpovědnosti. Francouzi poukazují na to, že jejich speleozáchranáři jsou dobrovolníci a nepředstavuji žádnou veřejnou službu, na kterou má každý nárok.

Dobrovolníci se často cítí zneužíváni tím, že se na ně pohlíží jako na provoz poskytující služby. Platí to především pro cizince, jezdící po francouzských jeskyních. Náčelník SSF informoval o problémech při záchranných akcích, které podnikají v zahraničí.

Například ve Španělsku zachránili Francouzi švýcarského jeskyňáře; při tom vznikly náklady ve výši 300.000,- franků, které potom nikdo nechtěl zaplatit. SSF se cítí být plně vytížena svými asi 30ti nasazeními v samotné Francii v každém roce a tak není divu, že toho o mezinárodní spolupráci nechce mnoho slyšet. Proto také byla odmítnuta žádost Španělů na vyškolení od francouzských kolegů.

H. Kirchrmayer informoval o speleozáchranářích v Horních Rakousích, kde je k dispozici více než 72 vyškolených osob. Při záchranné akci v Ahnenschachtu vznikly výdaje ve výši 800.000,- šilinků.

Zástupce British Cave Rescue (BCR) informoval o činnosti této organizace z pohledu 20ti let činnosti. Její hlavní problém představují jeskyně pod vodou s dlouhými horizontálními chodbami. Speleozáchranáři pracují také dobrovolně a používají vesměs své osobní vybavení a náklady si hradí sami. K zásahům jsou povoláváni policií. Kdekoliv v Anglii stačí vytočit na telefonu 999 a ohlásit nehodu v jeskyni. Policie již sama vyrozumí speleozáchranáře. Mnoho vyhlášených akcí však nemá nic společného s jeskyněmi a představuje pátrání po pohřešovaných. Zástupce BCR uvedl dlouhý výčet nehod a jejich následků. Při jedné záchranné akci přišel o život i jeden záchranář. Největší zatěžovací zkouškou bylo současné vyhlášení 6ti vodních záplav v 6ti různých jeskyních. Vedoucí BCR v závěru svého příspěvku pozval speleozáchranáře jiných zemí k návštěvě Anglie.

Pozornost byla věnována zprávě o jeskyňářích, kteří byli nalezeni mrtví bez vnějšího zranění na laně s fungující výstrojí, jak ji podali francouzští záchranáři. Byla vyslovena domněnka, že smrt nastala vysílením, případně v důsledku mdloby. V této souvislosti se hovořilo důsledku narušení krevního oběhu hrudními nebo sedacími popruhy. Příspěvek doplnil H. Kirchmayer vysvětlením, že déletrvající zavěšení v hrudním úvazku - popruhu, může způsobit smrt, což je skutečnost běžně známá horolezcům, nikoliv však každému speleologovi. Také téma Použití trhavin při záchranných akcích vyvolala delší diskusi, do které se zapojil i náš účastník Ing M. Mandel ze stanice č.1 SZS ČSS. Bylo konstatováno, že zde není dostatečná výměna poznatků a literatury. Zástupci z více zemí bylo řečeno, že různé brožury o trhavinách a jejich užití zasílané z jedné země do druhé nikdy nedorazí na místo určení.

2. a 3.9.87 probíhala na planině Canin cvičná akce, které se zúčastnili zájemci z řad přítomných na konferenci. Bylo to jednak vyproštění oběti z hloubky 120 m s předchozím překonáním více než 50 m dlouhého úzkého meandru v propasti Michele Gortani. Druhá akce probíhala v propasti Novelli v hloubce 370 m.

Prvé akce se zúčastnil tým zájemců složený ze zástupců 12ti států. Druhé akce se zúčastnilo 10 osob. Obě akce probíhaly pod vedením italských speleologů. V obou akcích bylo zastoupení z Československa.

Na konferenci byla věnována pozornost i otázce úzkých míst a možnostem zaklínění. Toto téma vyústilo v ustavení subkomise pro "rozšiřování úzkých míst".

Ačkoliv bylo zastoupeno 18 zemí celkem 280ti speleology, bylo předneseno pouze 30 referátů. Příští konference se uskuteční pravděpodobně r. 1991 ve Švýcarsku. Tomu však bude ještě předcházet kongresové jednání r. 1989 v Budapešti.

 

Vladimír Vojíř

ZO ČSS 1-06