ZIMNÍ LEDOVÁ VÝZDOBA VE STARÝCH ŠTOLÁCH V KRUPCE

STALAGMIT 1985/5-6

V severovýchodní části Krušných hor asi 6 km od Teplic, leží známé staré hornické město Krupka. Od středověku až do počátku 20. století zde probíhala těžba cínových rud, za 2. světové války a pak až do roku 1956 též těžba rud molybdenu a živce. Tato hornická činnost zanechala v široké oblasti na úbočí Krušných hor rozsáhlý komplex podzemních prostor. Staré krupecké doly jsou zajímavé především z báňsko-historického, geologického a mineralogického hlediska.

Přesto však nelze opomenout mnohdy velmi krásnou druhotnou výzdobu některých důlních děl.

V ročence Československý kras, ročník 34, jsme popsali výskyty některých forem kalcitové výzdoby. Neméně zajímavá a často velmi efektní je sezónní ledová výzdoba. Objevuje se každoročně v zimním období u ústí štol, které jsou vtažné a mají dostatečný průsak vody. Letošní mrazivá zima byla pro vznik ledové výzdoby velmi příznivá. Při mrazech kolem –15° C byla vyvinuta například ve štole Barbora ještě ve vzdálenosti 100 m od ústí štoly.

Na snímku je zachycena ledová výzdoba na hlavním překopu štoly Barbora asi 50 m od vchodu.

 

 

Ing. Ladislav Vavřinec

ZO ČSS 4-02 Ústí n.L.