STABILIZACE MĚŘIČSKÝCH BODŮ V JESKYNÍCH

STALAGMIT 2/1988

Každý ze speleologů, který provádí dokumentaci, se při mapování jeskyní setkává se stejnými problémy. Patří k nim i vhodná stabilizace měřičských bodů. Každý ji řeší dle svých možností. Sám jsem vyzkoušel řadu nejrůznějších způsobů. Nejhorší zkušenosti mám s důlními měřičskými skobkami - vlastně profesionální pomůckou - které se velmi špatně osazují.

Před více než patnácti lety jsem používal nastřelovací hřeby, které bylo nutno osazovat do předem vyvrtaného otvoru o 5 mm. Hřeb bylo nutné těsnit tmelem nebo kouskem olověného plíšku (z rybářského olůvka). Hlavou nastřelovacího hřebu byl připevněn hliníkový plíšek s vyraženým označením bodu.

Od okamžiku, kdy se na našem trhu objevily nýtovací kleště (asi 5 let), používám ke stabilizaci měřičských bodů dutých nýtů s trnem o průměru 4 mm a hliníkového štítku s otvorem pro uchycení polygonové kompasové šňůry, případně šňůry s olovnicí. K vyvrtání otvoru pro nýt ruční vrtačkou obyčejným vrtákem stačí půl až tři minuty. A přichycení štítku nýtem je během několika sekund. Pro lepší upevnění šňůry je vhodné do otvoru ve štítku uchytit ten nejmenší kroužek na klíče, který je v prodeji ( průměr asi 10 mm).

Označení bodů na štítku provádím před osazením kovovou raznicí. Při osazování štítku provedu jeho průhyb - viz přerušovaná čára na obrázku - a to tak, aby optimálně držel ve stěně, bylo čitelné jeho označení a přístupný otvor pro uchycení polygonové šňůry a její vedení k dalšímu bodu. Před stiskem nýtovacích kleští natočím štítek do nejvhodnějšího směru s ohledem na průběh polygonu.

Podle masivnosti horniny postačují nýty o délce 8 - 16 mm. Do běžného vápence postačí vrták na železo (obyčejný) k vyvrtání děr pro 10 – 15 bodů.

Přednost tohoto způsobu stabilizace bodů spočívá v možnosti volby opimálního místa bez složitého hledání kam půjde skobka zatlouci, či nikoliv. Kde bod potřebujete umístit, tam vyvrtáte díru a osadíte jej. Rovněž odpadá různé popisování stěn barvou. A když po čase je třeba bod odstranit, stačí vrtákem průměru 4 mm odvrtat nýtek a sejmout štítek, případně vyměnit za jiný.

 

Vladimír Vojíř

ZO ČSS 1-06