ZÁCHRANA NA LANE

20.6.87 - ČESKÝ KRAS

STALAGMIT 1/1988

Stanice Speleologické záchranné služby ČSS č. 1, Český kras uspořádala pro české ZO ČSS cvičnou výukovou akci zaměřenou na záchranu postiženého lezce na laně.

Akce se uskutečnila v sobotu 20. června 1987 v lomu na Chlumu, na trenažéru ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha. Přítomní nejdříve shlédli ukázku záchranu postiženého lezce na laně a to dvěma způsoby: a) kdy postižený je na laně a zachránce k němu vystupuje po témže laně zdola, b) kdy zachránce k postiženému sestupuje po témže (napnutém) laně shora.

Potom bylo přistoupeno k cvičnému lezení a následnému nácviku obou variant přítomnými zájemci. Každý měl možnost si nacvičit obě varianty a také je prakticky předvést. Kdo celý nácvik zvládl, obdržel písemné potvrzení.

Akce se zúčastnilo 23 osob, přičemž z toho bylo 10 členů Speleologické záchranné služby. ZO ČSS byly zastoupeny takto 1-02 (2), 1-04(2), 1-05(2), 1-06(7), 1-10(7), 3-03(1), 4-03(2).

Foto: © V. Vojíř

 

-VR-