TĚŽEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SPELEOLOGY AMATÉRY

STALAGMIT 2-3/1991

Během posledních let většina jeskyňářů zjišťuje, že v Moravském krasu je většina snadno dosažitelných jeskyní již objevena. Další prolongace jsou možné jen s maximálním vypětím a vytrvalostí, zejména při odklízení mocných vrstev sedimentů z velkých hloubek. Mnoho relativně nadějných jeskyni ztroskotalo na dlouhém transportu materiálu či na nemožnost odsýpky vytěžených sedimentů. Naše zařízení vzniklo kvůli stálému nedostatku aktivních členů ve skupině.

Tento systém jsme praktikovali v jesk. Sloupské Vintoky a lze jej přiměřeně aplikovat na různé jiné jeskyně. V Mor. krasu byl již zkonstruován v jesk. Malý lesík, (Březinská skupina - Speleoklub Brno), ale pouze v krátkém úseku 10m.

V naše případě má lanovka délku 61,5m, průměrné stoupání je 70 stupňů, z čehož je extrémní 2 m 10 stupňů, 8m 90 stupňů, 4m 110 stupňů. Nejdelší usek je 24m 67 stupňů. Maximální otočení kolem osy nosníku je cca 150 stupňů a na 30m délky se sama lanovka obrací o 180 stupňů. Dále překonává dvě úžiny cca 50 x 50 cm a 23m skruží 80cm, kde jsou m. j. ještě umístěny pevné žebříky. 8m je lanovka zavěšena ve vzduchu pouze na trámech. Putna má obsah 80litrů a jeden celý koloběh včetně naložení a vysypání absolvuje za 4 minuty. Za směnu se dá vytěžit 5 - 8 m3 materiálu.

Nepředkládám přesné technické údaje, neboť v každé jeskyni jsou individuální podmínky pro použití. Rovněž s ohledem na velikost putny a druh pohonu lze přiměřeně zvětšit či zmenšit uvedené proporce. Systém je na principu pevné lanové dráhy (zavěšená stropní kolejnice). A s podobným zařízením je srovnatelný pouze s lanovou lanovkou, kolejovou dráhou, příp. s těžebním korytem.

Výhody:

- Je vhodná pro mnoho typů jeskyní: ponory, závrty, horizontální jeskyně, kde převládají méně členité a rovné úseky dostatečného profilu.

- Téměř žádná úprava terénu, srovnávání dna a pod.

- Úspora materiálu /odpadnou pražce, kolejnice, desky a pod./.

- Jednoduchá montáž, je třeba pouze ohýbačka, svářečka a vrtačka.

- Montáž zvládli lidé profesí natěrač, zootechnik, programátor....

- Úspora lidí, neb na úsek, kde bylo dříve potřeba 12 lidí, dnes jsou potřeba pouze dva.

- Překonává různá stoupání, teoreticky od –30 stupňů do +120 stupňů,těžební putna nedrncá o skály, výčnělky, pažení. Dokáže projet úžinami,puklinami. Možnost kotvení do skály, skruží a výdřevy, lešenářské trubky nebo na závěs do ocel lanek. Odpadá značná část tření. Dá se průběžně nastavovat na obou koncích, při ukončení výzkumu snadná demontáž a odvoz jinam.

Nevýhody:

- Není vhodné do úzkých a velmi členitých jeskyní.

- Při malém klesání,je nutno přitahovat prázdnou putnu zpět.

- Po odstrojení zůstávají ve stropě šrouby po nýtech.

Systém se skládá ze tří částí: nosné, pojízdné a tažné.

 

Nosná část:

Základním prvkem je nosník profilu "T", který je zavěšen obráceně. Nejvhodnější rozměr, který lze sehnat, má značnou nosnost a lze jej tvarovat je 40 x 40. Nosník je k sobě spojen buď svařením, svařením a vyztužením stopky pásovinou na její delší straně nebo sešroubován. To se na konce každého dílu navaří plech, provrtá a spojí pásovinou a pevnostními šrouby. Pozor na volný průjezd jezdce. Cca po 1 - 2m se navaří úchyty pro kotvení lanovky - nosníku. Nejlépe rovněž z pásoviny.

 

Tvarování : Tvarujeme za tepla autogenem (pozor v jeskyni snadno a rychle odčerpá veškerý vzduch), nebo za studena hydraulickou ohýbačkou. Oblouky nesmí být příliš ostré, aby byl průjezd plynulý. Nejhůře projíždí jezdec ohyby nosníku kolem osy (do vrtule). Převislé úseky kompenzujeme mírným vytočením nosníku z osy. Při ohýbání je nutné neustále zkoušet volný průjezd jezdce.

Ukotvení: Na vytvarovanou a pospojovanou kolejnici přišroubujeme úchytky z pásoviny ve tvaru "L" a přichytíme nýty ke skále (vruty k výdřevě a pod.). Nýty jsou nejlepší z imbusu 12 x 70, který se navrtá, nařízne po konec závitu. Jako klín slouží nástřelový hřebík.

Pojízdná část:

Jezdec je nejdůležitější součást. Rozměrově se musí přizpůsobit tvaru a váze zavěšené putny. Vše je patrno z obrázku. Průměr koleček je optimální, menší kolečka hůře přejíždějí spoje a sváry, větší naopak zachycují o úchytky. Rovněž i rozteč os kol je optimální. Menší rozteč způsobuje vratkost a kvedlání putny za jízdy, větší naopak horší průjezd otočkami a větší tření a páčení. Důležité jsou přítlačné válečky pod kolejnicí, při ohybech “do vrtule” stačí pouze přední váleček. Tažné lano je uchyceno v těžišti jezdce, pokud možno s nejmenším množstvím spojovacích prvků (pouze karabina WALTER se zámkem vydrží vše).

Putna: Je válcovitého tvaru s oválnou základnou (80 litrů), z l,5mm plechu. Zasunutá pomocí kolejniček z profilu "L" 10 x 10 mm do jezdce zcela volně bez zajištění. Zajištěna je vlastní vahou (při vodorovném transportu je třeba pojišťovací trn). Je dobré si připravit náhradní, bláto se z ní špatně vysypává.

 

Tažná část:

Vrátek - vzhledem k značné hloubce, téměř vertikálnímu sklonu a efektivnosti těžby jsme přistoupili k motorickému pohonu. Po neúspěších s ručním vrátkem, s vrátkem udělaným z nepojízdného skútru jsme zapůjčili stavební vrátek o 1,5 Kw a nosnosti 350kg. Vrátek je přišroubován na dřevěném pódiu a není nijak zatížen. Nad ním je namontován mechanický a pro jistotu ještě elektromagnetický vypínač. Dojde-li k zaseknutí jezdce, vrátek sám sebe přitáhne a vypínače vypnou motor.

Tažné lano : Má průměr 7mm, probíhá přes kladku, která je odpérována pomocí 4m dlouhé traverzy 50 x 70 a dvou trubek. Pérování kompenzuje tření a nárazy jezdce po nosníku. Tažné lano je na kritických místech podloženo válečky z vyřazeného dopravníku. Třecí místa se po chvíli samy projeví vyšoupáním járků do stěn. Nejhorší je tření o kovové hrany.

Ovládání: Ovládání vrátku je na 24V ze dvou míst. Pro snadnější manipulaci obousměrně z obou konců lanovky s tím, že jeden ovládající nezasahuje do manipulace na druhém konci.

Vysypávání: Lze provést velice elegantně. Konec nosníku se vyvede do vodorovna, kde je zarážka o kterou se jezdec zastaví. Setrvačností se putna sama vysune a dopadne kamkoli. Třeba do koleček nebo na vyvážku.

Rovněž i nakládání lze provést rychle několika menšími kbelíky přesypáním, nebo najetím jezdce zespodu do naložené putny. To musí být spodní část vyvedená víceméně svisle. Na nosník se dají přidělat různé výhybky, táhla a točny a vůbec se dá zdokonalit, což pochopitelně již zvládne každý sebevědomý a šikovný jeskyňář.

Pokud máte o náš systém zájem, lze si jej prohlédnout přímo v akci na Sloupských Vintokách. Rádi jej předvedeme všem zájemcům. Přeji mnoho zdaru v badání při aplikaci naší lanovky.

 

Franci Musil jun. a Pustožlebská skupina