SBORNÍK KRESLENÉHO HUMORU O JESKYŇÁŘÍCH OD JESKYŇÁŘŮ

MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO STALAGMITU 1989

V roce 1986 u příležitosti VIII. Setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí se uskutečnila poprvé výstavka kresleného humoru se speleologickou a horolezeckou tématikou. Protože nalezla u účastníků příznivou odezvu, rozhodli jsme se další výstavu kresleného humoru uspořádat i u příležitosti X. setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí v roce 1988, kdy náš klub vzpomenul 25. Let své existence. Na výstavě, která se konala v podzemních prostorách Srbských jeskyní, bylo vystaveno 99 kreslených vtipů. Kdo si chtěl výstavu prohlédnout, musel obléci overal a se světlem vstoupit do podzemí. Ze 145 účastníků setkání tak učinilo 93 jeskyňářů. Jako nejúspěšnějšího autora označili “Béďu” Zelenku, dále se umístili: Vránek, Fous – Daněček a Pech.

Našim čtenářům jsme slíbili, že je s výstavou podrobně seznámíme a tak jim předkládáme výběr sedmdesátiosmi obrázků.

Prvních sedm kreseb je z roku 1986 a další z roku 1988.

Pro případné zájemce máme k dispozici ještě několik výtisků.