Z CESTY PO JESKYNÍCH

SLUNNÉ ITÁLIE

1. část STALAGMIT 2/1988

 

V době od 15.8. do 8.9.1987 se uskutečnila cesta 14ti členů ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha do Itálie. Cílem následujících řádků je poskytnutí nezbytných informací o krasových terénech a místech, která stojí za návštěvu.

Nakonec mnohému z nás se již přihodilo, že pro špatné informace na svých cestách minul některou pozoruhodnost. A stačilo jenom malé odbočení. Nepatrná zajížďka. A kdy zase bude příležitost pro novou cestu ?.

DACHSTEIN

Jedete do Rakouska, do Alp. Výborně ! Pro každého milovníka přírody a zejména hor to znamená hromadu zážitků. A navíc ještě to vědomí, že se v horách skrývají četné jeskyně, které stojí za zhlédnutí. Stačí pár kilometrů od hranic a váš, obdiv vzorně udržovaných horských domků a městeček, čistota na cestách, všude zjevný pořádek je vystřídán obdivem alpské přírody.

 

Pokud pojedete do Itálie, tak zvolte cestu přes Gmünden a Bad Ischl do Hallstattu a Obertraunu. Tak přijedete na úpatí alpského horského masívu, který leží nejblíže naší hranici. K masivu, ukrývajícímu ve svém nitru velký jeskynní systém. Vlastně dvě turistům zpřístupněné jeskyně. Dachsteinskou Mamutí jeskyni a Ledovou jeskyni. Obě stojí za návštěvu, kterou i jako jeskyňáři pořídíte za nikoliv zanedbatelnou cenu 74 šilinků. A k jeskyni se můžete za dalších 115 šilinků nechat vyvézt kabinkovou lanovkou, která ze stanice v Obertraunu přes zastávku u jeskyní stoupá až do výše 2.109 m.n.m. - na vrchol Krippenstein. Odtud je možné se svézt ještě na další, ale již nižší vrcholek Gjaidalm 1.768 m.n.m.

 

Od horní stanice lanovky se můžete kochat výhledy na Velký Dachstein, na Hallstattský ledovec - pokud se vám podaří zastihnout dobré počasí. Více k severu masív náhle spadá až téměř svislými stěnami do hluboké kotliny s Hallstattským jezerem.

Jezero představuje vodní hladinu o délce 8 km a šířce 1,5 km. Přitom se největší hloubka jezera pohybuje až do 120 m. Obec Hallstatt leží na jihozápadním cípu jezera. Městečko je vystavěno na úpatí hory Salzberg, mezi hladinou jezera a skalami hory.

 

 

Pohled od vchodu do jeskyně na Hallstatt - foto V. Vojíř 1987

V nejbližším okolí Hallstatu byly učiněny natolik významné archeologické nálezy, že byly příčinou pro vznik odborného termínu - hallstattská kultura. Světoznámé pohřebiště z doby starší železné - halštatské - se nalézá na příkrém svahu Niedere Sieg v těžko přístupném horském Salzbergu. Asi o 450 m nad hladinou Hallstattského jezera. Odhaduje se, že zde bylo asi na 2.000 hrobů. Přitom se podařilo zachránit památky cca z 1.300 hrobů.

V bohatých hrobech bojovníků s bronzovými a železnými předměty jsou zde pravděpodobně pochováni dávní majitelé zdejších solných dolů. Jsou důkazy, že se tu sůl těžila již před více než třemi tisíciletími. Vždyť zdejší území spadá do Solné komory a do Salcburku je pouze 70 km. Jak známo, patřila Solná komora dlouhou dobu k nejpřednějším zásobitelům celé Evropy solí. Přímo nad městečkem Hallstatt je dnes turistickou atrakcí starý solný důl.

 

Dachsteinská mamutí jeskyně leží 1.360 m.n.m. a představuje bludiště chodeb v různých patrech nad sebou o denivelaci 1.180 m (jak uvádí Caves and Caving 1985, 27 - řadí ji rovněž na 2. místo v žebříčku nejhlubších jeskyní Rakouska). Jeskyně má 800 m dlouhý zpřístupněný a elektricky osvětlený okruh pro turisty s dobou prohlídky asi jeden a půl hodiny. Tato část je tvořena převážně velmi rozlehlými chodbami a obrovskými síněmi bez krápníkové výzdoby, ale s mimořádnými erozními jevy. Někdy lze absolvovat i delší turistickou prohlídku po trase 1.800 m.

Otištěné plánky jsou převzaty z publikace Barlangtúrak 8 országban od T. Hazslinszkého, vydané 1987 v Budapešti

Dachsteinská obří ledová jeskyně je v nadmořské výšce 1.453 m. Tvoří ji více než dvoukilometrový systém, ve kterém četné prostory v sobě ukrývají věčný led.

Dachsteinská obří ledová jeskyně skrývá ve svém nitru velké množství nejrůznějších forem výzdoby - foto: V.Vojíř 1987

Jezírko o průměru asi 1 metr, vytvořené vodním skapem v silném podlahovém ledu – foto: V. Vojíř 1987

Místy jsou i obří ledové stalagmity – foto: V. Vojíř 1987

 

Nenalezneme zde sintrovou výzdobu, ale překrásné erozní jevy a mimořádně rozsáhlé a krásné ledové útvary. Jsou zde mohutné sály, např. Parsivaldom o délce 120 m! Teplota se zde pohybuje i v létě od -2 do -1 C. Vstupní část jeskyně až k Parsivaldomu není zaledněna. Při průzkumných pracích v jeskyni v r. 1910 bylo nalezeno větší množství kostí jeskynních medvědů. Zpřístupněná trasa je asi 850 m dlouhá a návštěvníci ji projdou za hodinu a půl...

 

WERFEN

 Naše další cesta z Hallstattu směřovala přes Salzburg ( lepší cesta ) do Werfenu. Náš plán navštívit jeskyni s názvem Eisriesenwelt - Svět ledových obrů se nekonal z prostých důvodů. V Rakousku nás doprovázející zástupce Höhlenforscherclub Bad Hersfeld nám přivezl pouze minimální sumu z částky, kterou jsme měli od speleologů z NSR dostat výměnou za úhradu pobytu tří jejich skupin na náklady našeho klubu v ČSSR. Prohlídka jeskyně včetně lanovky ke vchodu by zatížila náš rozpočet více než 2.000 šilinky a nezbylo by nám na benzin do cílového místa v Itálii. Netřeba popisovat naše pohledy vrhané vzhůru k viditelnému areálu vstupu do jeskyně.

Nicméně, alespoň fakta, která jsme zde vyzvěděli.

Jeskyně Svět ledových obrů leží asi 4 km severně od Werfenu a vydáte se nejdříve asi 10 minut po silnici Eisriesenweltstrasse až na parkoviště na úpatí Wimmerhutte. Odtud vás vyveze lanovka k budově správy jeskyně a pokladně. Ke vchodu, který leží 1.656 m n.m. musíte od budovy ještě asi 15 minut.

 

To již na vás čeká monumentální vstupní portál vysoký 18 m a široký 20 m. Před vámi je labyrint v délce 42 km chodeb, přičemž přední partie - systém obrovských síní - jsou trvale zaledněny. V této přední části jeskyně jsou na 1km délky miliony krychlových metrů ledu, který pokrývá plochu asi 30 000 metrů plošných. Mocnost ledové vrstvy je až 20 m. Doba prohlídky turistického okruhu v délce 850 m trvá dvě hodiny. V jeskyni není dovoleno fotografovat.

Jeskyně patří bezesporu ke světovým unikátům a řadí se na přední místo mezi největší ledové jeskyně světa.

Horský masiv Tennengebirge v sobě ukrývá řadu významných krasových jevů. Ať již nejdelší jeskynní systém v Rakousku - jeskyni Eisriesenwelt, tak i Schwersystem ( - 1.219 m), který je zase nejhlubší v zemi. Patří sem též další známý velikán – Schneeloch se svými +1.101 m. A další hluboké velikány pod tisícovku.

Protože jsme se rozhodli, že hranice z Rakouska do Itálie překročíme na průsmyku Brenner, máme čas na krátkou zastávku v Innsbrucku. V městě, které určitě stojí za prohlídku.

A nyní ještě dobrou radu. Pokud pojedete přes průsmyk Brenner, tak použijte starší silnici a ne dálnici. Tam se musí platit a na celnici z ní již nesjedete. Když pojedete z Innsbrucku po staré silnici (odpovídá naší silnici pro motorová vozidla) přijedete k celnici také. Ale před celnicí je ještě možné na rozšířené silnici zaparkovat a přespat v blízkosti horského pramene pitné vody. V klidu jsme zde zcela nerušeni (mimo zvuku aut) doháněli spánkový deficit.

Příště nás čeká putování v Itálii.

 

 

Vladimír Vojíř

ZO ČSS 1-06

Speleologický klub Praha