NOVÉ PROSTORY V JESKYNI NAD KAČÁKEM V Č. KRASU

STALAGMIT 1984/1

Dne 5. února 1984 se podařilo skupině členů ze ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha na svém pracovišti v j. Nad Kačákem proniknout do nových prostor.

Objevené prostory představují dóm ve tvaru “Y”, který byl nazván “Dóm splněných přání. Jeho dno tvoří sedimenty, kterými sem byl prokopán vzhůru komín 11m vysoký z hlavní chodby, kterou je veden průkop z dosud známých částí jeskyně.

Prolongační výkopové práce zde provádějí členové klubu od ustavení České speleologické společnosti. Nyní bylo nutné se zaměřit na zabezpečení lokality a tak uchránit výzdobu nových prostor před vandaly. Práce na lokalitě dále pokračují.

Vladimír Vojíř

ZO ČSS 1-06