Z VÝPRAVY ZA JESKYNĚMI KRYMU

(Z OSLAV 25. VÝROČÍ ORGANISOVANÉ SPELEOLOGIE)

STALAGMIT 1983/1-2

Přijali jsme nabídku Ing Lumíra Pecolda, že nám zprostředkuje výpravu do jeskyní na Krymu, při které se též zúčastníme oslav 25. Výročí organizované speleologie v SSSR, konaných v Simferopolu.

Z Prahy jsme vyrazili 29.4.1983 do Ostravy, kde nás čekal Lumír, Galo a dva gazíky. Rychle jsme přeložili věci a přepřáhli vrchovatě naložený vlek od škodovky, která jej přivezla z Prahy. A honem jsme pospíchali směr Košice a hraniční přechod do SSSR. Když jsme vyjeli z Ostravy počínalo svítat. Spěch byl na místě, neboť jsme nevěděli zda bude na 1. Máje hraniční přechod otevřen a nakonec každá získaná hodina na cestě, znamenala o to více času na jeskyně.

Odpoledne jsme již byli v Užhorodu. Jelo nás celkem osm a byli jsme rozděleni vždy po čtyřech na jeden gazík. Věci uvnitř byly tak uspořádány, že vždy dva mohli spát, zatím co řidič a spolujezdec se věnovali jízdě. Zkuste spát v poskakujícím gazu na zadních sedačkách, či na hromadě matroše. Zjistíte, že se vám to podaří nejdříve po jednom dni jízdy. S přibývajícími kilometry nám přibývalo i zážitků. Nejdříve jsme na pokraji Užhorodu obdivovali převrácený kamion, který byl ve stejnou dobu s námi odbavován na státní hranici. O chvilku později jsme zírali kolik lze uvést na náklaďáku tiskárenského papíru.

Zastavili jsme za Užhorodem a pořádně se najedli. Každý měl od hranice v sobě jen několik porcí zmrzliny, nám chutnala, byla levná, dobrá a všude. Před námi byl náročný úsek cesty.

Čekalo nás překonat Karpaty po úzkých, kamenitých a nedobrých silnicích. Jsou poznamenány poměrně hustou nákladní dopravou. A své tu přidá i výškový rozdíl.

To již nastupovala noc.. Jak jsme sjeli z kopců, tak nás opět čekaly slušné silnice, místy až s třemi jízdními pruhy v jednom směru. Ale pozor. Tam kde silnice vedla na most se všech šest jízdních pruhů obou jízdních směrů sbíhalo do jednoho a půl. Na to nás již předem upozorňovala výrazná dopravní značka. Je to ještě pozůstatek po válce, kdy rychlá obnova narušených komunikací byla možná jen tímto způsobem. Však se také již řada těchto úzkých mostů rozšiřuje.

Do Lvova jsme dorazili za hluboké noci a po dalším zážitku z cesty. Když jsme se blížili po široké a osvětlené silnici k městu, byl před námi náhle v takovém ďolíku kus neosvětlený a za ním se zase svítilo. Než jsme se stačili rozkoukat, cítíme, že s celým gazíkem i s vlekem plujeme vzduchem. Bác a skáčeme kupředu. Prostě silnice náhle končila. Žádná značka ani prkno přes cestu. Najednou půl metru do jámy, kde byl rozhrnutý makadam, jako podklad pro novou silnici. Bác, druhá rána a vedle přistál druhý gazík. Když jsme projeli asi kilák staveništěm, tak silnice zase normálně pokračovala až do města. Nakonec místní to znali a na silnicích v SSSR se normálně v noci nejezdí. To jezdí jenom milice, armáda či sanitky.

Cestou nemůžeme ani za tmy zabloudit. Silniční značení je dobré a na všech křižovatkách a na dlouhých silničních úsecích je stanoviště hlídky milice. To poznáváme když nás první hlídka staví. Nechávají nás jet i v noci a předávají si nás. Potom již u některých stanovišť kontrolují jenom SPZ. Tento systém chápeme druhý den když po mnoho desítek kilometrů je právě hlídka GAI pouze jediným co na silnici potkáváme. Několik ojedinělých vozidel. Žádná stavení. V případě potřebné pomoci, při nehodě a pod. těžko budete na silnici hledat telefon. Pomoc můžete získat právě od hlídky GAI a tak je nutné aby jste věděli, kde ji nalézt. Proto také jsou podél silnice velké značky, které vás na stanoviště upozorňují.

Když nás zastihlo ráno za Lvovem, byl 1. máj. Nejdříve jsme jeli dlouhý úsek širokou a zcela prázdnou silnicí a po desítky kilometrů naším společníkem bylo několikanásobné stromořadí kde na topolech dosud bez listí bylo jedno hnízdo vedle druhého a velké množství ptáků. Byla to hnízdiště vran. Zírali jsme s očima na vrch hlavy, něco takového nikdo z nás dosud neviděl. Mezi ptáky jsme viděli i četné straky, ale zase v množství, které nás uvádělo do vytržení.

Dopoledne projíždíme několika menšími městy. Potkáváme prvomájové průvody. Všichni nás srdečně pozdravují. Téměř každý milicionář, kterého potkáváme nás zastavuje. Nejdříve zjišťuje odkud jsme a potom nás zdraví u příležitosti svátku a přeje nám šťastnou cestu. Je to milé, ale cestovní tempo se značně snižuje. Nakonec již jenom zvolníme na jízdu krokem a při ní si vyměňujeme přání.

Odpoledne jsme v Kyjevě. Po krátké přestávce, kdy se rozhlížíme po městě, opět usedáme do gazíků a pokračujeme v cestě. Ještě za světla v Poltavě tankujeme a mezi Poltavou a Charkovem nalézáme v atlasu odbočku, která nám po cca 50 km jízdy ušetří téměř 360 km po hlavní trase. Tím, ale předjíždíme hlášení miličních hlídek a objevujeme se na stanovišti hlídky, které ještě o nás nedošla hláška. Po delší diskusi se vše vysvětluje a můžeme zase pokračovat v cestě. Protože je však noc a počet ujetých kilometrů je ohromný, požaduje na nás GAI přerušení cesty a odpočinek. Vjíždíme na úhor vedle silnice a na tři hodiny všichni uléháme.

Před dalším městem zastavujeme na odpočívadle, čerpáme vodu a chystáme se pořádně posnídat. Před ranním deštěm se schováváme pod památník, který tvoří velké nákladní auto z války, na mohutném podstavci. Když dovaříme snídaní je před námi poslední úsek cesty do Simferopolu. Je druhého května a je zde již patrno, že se blížíme k jihu - k moři.

Prakticky naše zastávky byly většinou pro čerpání benzínu, doplnění vody a nákup zmrzliny - tu lze opravdu koupit všude a velmi dobrou. Projíždíme Novoalekseevkou a po naší levé straně za chvilku vidíme Azovské moře.

Na příhodném místě zastavujeme a po několik hodin odpočíváme na písku mezi lasturami. Na koupání to právě není. Mělčina se táhne daleko do moře a ve vodě je plno všelijaké žoužele a rostlin. Přesto to je po naší dlouhé cestě balsám.

Vyjíždíme a těšíme se, že po pár hodinách budeme u cíle naší cesty. Avšak změna. Po několika kilometrech Lumírův gazík začíná bruslit. Levé zadní kolo je špatné. Tu dlouhou cestu nevydržel disk kola, rozpadl se a pochopitelně duše i guma vzaly za své. Nasazujeme rezervu a pro oba gazy nám zbývá jedno rezervní kolo dohromady. Poslední stovky kilometrů a vjíždíme do svátečně vyzdobeného Simferopolu - metropole Krymu.

Po krátkém kličkování ulicemi města zastavujeme před klubovnou simferopolských speleologů. Lumír odchází telefonovat Sašovi a ostatní zatím konají výpravu do blízkého obchoďáku. Když se setkáváme s místními speleology, je již večer. Vykládáme věci z gazíků do klubovny, která se rovněž stává naším přístřeším.

Ve dnech 3. a 4.5.83 setrváváme v Simferopolu. Proběhla naše registrace. Věnujeme se prohlídce města, která je spojena s nákupy suvenýrů. Téměř každý si kupujeme v obchodě s cizojazyčnou literaturou některou z našich knih, které jsou doma rozebrané. Navíc i cenově výhodnější. A tak každý kdo máme doma malé děti s radostí kupujeme knihy pro nejmenší. Někdo zase si udělá radost nářadím, ale největším potěšením jsou pro nás malé benzinové vařiče. Navštěvujeme i místní tržnici, zavítáme do místní pivnice. Několik jedinců neodolá a ochutnává na ulici u cisterny kvas. Také obdivujeme dva druhy poštovních schránek. Zjišťujeme další praktické zařízení. Do jedněch schránek se hází místní pošta, která má být doručena v obvodu města. Do druhých zase pošta do vzdálenějších míst a do ciziny. Chutná nám místní pepsikola, která je asi za naše 2,40 Kčs. Nalézáme zde i slušné pivo z místního pivovaru, který zde byl postaven čs. odborníky a zatím pracuje ve zkušebním provozu s čs. personálem.

Panorama horní části skalního města Čufut Kale poblíž Bachčisaraje

 

5.5.83 vyrážíme ze Simferopolu na prohlídku skalního města Čufut Kale, Uspenského monastýru a Bachčisaraje. Obdivujeme prostory skalního města, ale i výzdobu monastýru a při zpáteční zastávce v Bachčisaraji také palác místního sultána, mešitu i harém. Také vidíme pověstnou Bachčisarajskou fontánu. Ta nás trochu zklamala svým poměrně malým rozměrem. Očekávali jsme spíše monument. To však neubírá nic na její hodnotě.

6.5.83 jsme zcela věnovali přípravě gazíků na zítřejší cestu do terénu. Bylo třeba u jednoho vyměnit upálený ventil a řada drobných oprav.

 

7.5.83 vyrážíme na krasové plato Čatyr Dag, kde ještě večer sestupujeme do jeskyně Emine Bojir Chasar. Chceme si prohlédnou tzv. starou část jeskyně. V roce 1970 zde byla objevena ještě spodní část jeskyně - nazývaná Emine Bojir Chasar Nižnyj. Vstup, který je tvořen malým úzkým průlezem, je uzavřen betonovou zátkou. Já jsem se musel z poloviny cesty vrátit z jeskyně na povrch, neboť mne zdolala ta rychle nastupující a i rychle pomíjející choroba s vysokou horečkou. A tak zatím co kluci dole filmovali, já jsem byl v opuštěné salaši a prodělával intenzivní léčebnou kůru. Druhý den byl věnován návštěvě jeskyně Učunžu, kde se také filmovalo. Já jsem zaháněl horečku povrchovou exkurzí po planině, kde jsem obdivoval krasové jevy jako např. Bezodnyj koloděc – mohutnou stometrovou šachtu, která se otvírá z velikánského závrtu. Na vlastním platu Čatyr Dag je velmi mnoho míst, která by po důkladném, ale i časově náročnějším průzkumu, vydala mnoho nových objevů.Večer jsme se opět vrátili do Simferopolu.

Ještě v jeskyni Emine Bojir Chasar

9.5.83 vyrážíme do jeskyně Kizil Koba (Červená jeskyně), která byla dlouho nejdelší vápencovou jeskyní SSSR (Nyní je nejdelší propast Sněžná). Jeskyně Kizil - Koba je vytvořena v masivu Dolgorukovského plató, který představuje rajon o ploše 119 km. Její délka činí 13,1 km, převýšení 135 m. Před výpravou do jeskyně Kizil Koba je zapotřebí vodotěsně zabalit veškeré fotopřístroje, filmovou kameru a pokusit se i o ochranu akumulátorů pro halogenové světlo. Také účastníci výpravy se musí připravit na delší pobyt ve vodě. Jeskyně je totiž celá protékána podzemní říčkou a při průniku do nitra masivu, je nutné proplavat několik sifonů. Naši hostitelé nám ochotně nabízejí gydrokostjum - oblek z gumy s kapucí, který vám zajistí relativní sucho. Protože se však snadno může protrhnout, obléká se pod overal. Všichni však oceňují jeho přednosti, jenom Mojmír byl poněkud zklamán. Uvnitř jeskyně si stáhl z hlavy kapuci a ve snaze předeběhnout Milana, udělal krok vlevo.

Hej hola, na hladině zbyla chvíli jen kola. Potom vystrčil Mojmír hlavu z vody podzemního jezera; škrábal se ven. Před ním však na hladinu vyběhlo něco bublin výměnou za vzduch v gydrokostjumu. Oblek, který jej měl chránit před vodou, mu nyní všemožně bránil dostat vodu z obleku... Nakonec i tak lze sbírat zkušenosti.

V jeskyni Kizil Koba – foto na titulní straně STALAGMITu

Z návštěvy jeskyně se podařilo natočit film, který věrně vystihuje charakter jeskyně i problémy návštěvníků. Celé dopoledne 10.5. se odpočívalo. Odpoledne nás zavedl Saša Kozlov do jeskyně Aljošina voda, kterou objevili prokopáním vyvěračky. Po poměrně krátké vstupní části, kde se postupuje suchou chodbou, následuje zatopená část několika set metrů, přístupná pouze potápěčům. Když vstupujete do této jeskyně, tak zákonitě obdivujete množství vykonané práce při průniku do podzemí. V podvečer se vracíme zpět do Simferopolu.

V Kizil Kobě

11.5. vyrážíme nejdříve na exkurzi do Velkého kaňonu a pozdě odpoledne vyjíždíme na okraj plata Aj - Petri, kde táboříme. Prohlídka Velkého kaňonu stojí za to. Kaňon, ležící na severní straně plata Aj - Petri, dlouhý asi 5 km, má přes třista metrů vysoké skalní stěny - místy od sebe vzdálené 3 - 6 metrů. V poněkud mírnějším stoupání se škrábeme vzhůru na jeho levou stěnu. Škoda, že pohledy do kaňonu jsou proti ostrému slunci a tak nelze udělat pěkné fotky.

Když se po výšlapu za krásami kaňonu vracíme opět ke gazíkům, směřují naše myšlénky na planinu Aj - Petri, neboť víme, že zde leží propast Kaskádnaja. Rádi bychom do ní sestoupili. Nocujeme u rybníčku na okraji planiny. Těžko se nám usíná, neboť zde dělají děsný bengál žáby.

Ráno 12.5. dopoledne podnikáme automobilovou exkurzi po planině Aj – Petri . 

Projíždíme po planině mezi závrty. Nezastavujeme. Z gazíku není právě nejlepší výhled. Občas míjíme anténní stožár nebo některé z navigačních zařízení černomořského námořnictva. Nakonec zastavujeme na okraji velikánské deprese. V boku leží ohromný závrt. Když přicházíme blíže, zjišťujeme, že je v něm velké ústí jedné ze zdejších nejhlubších propastí na Krymu - leží před námi propast Kaskádnaja. V bočním zářezu je dosud zbytek sněhu.

Od jícnu propasti Kaskádné se vracíme terénem zpět na cestu. Pokračujeme na okraj planiny k památníku a před námi se rozprostírá pobřeží Černého moře. Hledíme dolů z více než tisícimetrové výšky na úzkou klikatící se silnici do Jalty - cíle našeho dnešního putování. Čeká nás tolik serpentin, co je v roce dní, než dojedeme dolů do města. Tam také setrváme přes noc i po další den. Mezitím do Simferopolu přijíždí výprava z Orcusu Bohumín, který po několik let udržuje družební styky se speleology v Simferopolu. Také se zúčastní oslav 25. výročí.

Protože se 13.5. plánovaná projíždka na lodi podél pobřeží Černého moře nekonala, věnujeme se prohlídce města a arboreta. Zde si Milan pěstí ověřuje pevnost automobilového plechu. Naštěstí povolil plech a ne ruka. Večer se vracíme do Simferopolu.

14.5.83 dopoledne jsme na toulkách po Simferopolu. Odpoledne se koná v kulturním domě milice slavnostní shromáždění k 25. Výročí organizované speleologie, k 25. výročí vzniku speleologického klubu v Simferopolu.

Jako první hovoří B.Papalin, nestor simferopolských speleologů. Vzpomíná na vznik klubu, historii speleologických průzkumů a zdůrazňuje aspekty ochrany přírody na Krymu. Po něm se ujímá slova Saša Kozlov, který hovoří o dnešní práci klubu. V tom předseda shromáždění vítá naší výpravu a já se z jeho úst dozvídám, že právě pronesu pozdravný projev. Chviličku zírám a potom přítomné zdravím a přeji jim mnoho dalších úspěchů. Přitom vzpomínám na svého učitele ruštiny, který se nyní určitě obrací v hrobě.

Dále hovoří zástupce horolezců, zástupce maďarských speleologů. Poté se ujímá slova prof. Dubljanskij a hovoří o práci speleologů SSSR. Také o připravované publikaci i o problémech, že od jednotlivých klubů není dostatečně dodávána dokumentace jejich činnosti do ústředí. Po něm se ujímá slova Víťa ze skupiny v Jaltě. Dalším řečníkem je J. Wagner z Orkusu Bohumín, který připomíná stávající družební vztahy a výsledky společné práce. Předává pozdrav a upomínkový dárek. Po něm předávají A. Kozlovovi členové simferopolského speleoklubu dárek. Dalším řečníkem je zástupce horské služby a potom se již střídají zástupci jednotlivých speleoklubů ze SSSR. Hovoří také předseda speleologické organizace Ukrajiny. Dále se rozdávají diplomy nejlepším a zasloužilým členům. Po zakončení slavnostního shromáždění se všichni odebírají do klubovny, kde probíhá recepce.

B.N. Dubljanskij, předseda sovětské speleologické organizace, při projevu na slavnostním zasedání u příležitosti 25.výročí organizované speleologie SSSR.

V předsednictvu slavnostního shromáždění k 25. výročí organizované speleologie v SSSR - 25. výročí založení speleologického klubu v Simferopolu, zasedli představitelé ústřední sekce speleologů, speleologického klubu v Simferopolu, hosté z ústředního výboru pro turizmus a exkurze USSR a další hosté. Zleva: Víťa, vedoucí skupiny z Jalty, B.N.Dubljanskij, předseda ústřední sekce; nestor speleologů B.Papalin, Saša Kozlov, předseda speleologického klubu v Simferopolu a další funkcionáři.

 

Snímek ze zahájení sestupu do propasti Kaskádné

 

15.5.83 se všichni přesouváme k propasti Kaskádné. Uskutečňujeme sestup do propasti spolu s kolegy z Bohumína, maďarským hostem a hostiteli. Akce se protahuje přes noc. Krátký odpočinek a přesun s materiálem do Simferopolu, kde balíme, loučíme se s přáteli a těsně před půlnocí vyrážíme směr ČSSR. Naše akce končí. Ještě krátká zastávka v Kyjevě a již jen cesta domů.

Vladimír Vojíř

Foto: autor a Ing. Lumír Pecold