LEZENÍ VELKÝCH VERTIKÁL (2)

,

STALAGMIT 1985/3

 

 

EL CAPITAN ( YOSEMITE – KALIFORNIE )

 

V severovýchodní části centrální Kalifornie se na ploše 1.000 čtverečních mil, tj. 3.108,plošných kilometrů rozkládá NARODNÍ PARK YOSEMITE /1/. Překrásná vysočina, které vévodí hora Mt. Lyell (3.997 m), je přeťata dvěma výraznými údolími: VELKÝM KAŇONEM řeky Tuolumne a známým údolím YOSEMITE, protékaným řekou Merced.

Vymodelované činností pradávného ledovce, připomíná toto údolí svými mnohosetmetrovými téměř kolmými žulovými stěnami monumentální katedrálu zakončenou jakoby oltářem masivu HALF DOME (2.695 m).Největším z mnoha vodopádů je Bridalveil Fall vysoký 189 m.

0 ochranu tohoto přírodního výtvoru - patřícího mezi skvosty - usiloval již v době války Severu proti Jihu prezident Abraham Lincoln. Roku 1890 byla okolní vysočina prohlášena Národním parkem a teprve v roce 1906 v něj bylo začleněno i údolí Yosemite. Dodnes bylo v celé oblasti upraveno na 1.240 km turistických cest.

V současnosti se Správa Národního parku potýká s negativními důsledky stále rostoucí návštěvnosti; ročně projde rezervací asi 2,6 milionu lidí, z toho 15 procent cizinců. Dochází k devastování přírody zakládáním tábořišť mimo vybudované kempy; někteří jedinci "na černo " skáčí padáky s vrcholů skalních útesů nebo létají údolím na rogalech. Nápor moderní "civilizace" přinesl do Parku i kriminalitu, krádeže, drogy a alkohol. Z rangerů se tak stávají policisté:ročně musí likvidovat 18.000/!/ výtržností a přečinů, z kterých asi 600 končí uvězněním. Snad i proto má rezervace vlastní vězení (Yosemite Jail) pro osmnáct "strávníků”.

Údolí Yosemite se stalo pojmem nerozlučně spjatým s rozvojem moderního horolezectví - uveďme si pro ilustraci jen několik příkladů /2/:

Roku 1960 byly pro zvlášť úzké a mělké pukliny zkonstruovány speciální skoby RURP (Realized Ultimate Reality Pitons), které zde pak umožnily vylézt západní stěnu věže Kat Pinnacle.

Počátek šedesátých let zde americká lezecká elita vedená Royal Robbinsem vytvořila osobitou techniku průstupu velkých stěn, vhodnou i pro malé skupiny lezců (dvojky a trojky). Dokonce jedna z konstrukcí kladkového tahacího systému, používaná i ve speleologii, nese jméno údolí - Yosemite lift.

Sedmdesátá léta přicházejí ve znamení vpádu vklíněncových fanatiků "čistého" lezení. Roku 1973 se podařilo vylézt západní stěnu masivu Sentinel Rock (2.476 metrů) jako prvou "šestku" čistě – bez kladiva a bez skob.

Nehody horolezců a zvláště pak neukázněných turistů si doslova vynutily nástup nové generace záchranářů, vybavené nejmodernější technikou /3/. Bylo třeba dokonale zvládnout bezpečné způsoby rychlého přístupu k lidem uvězněným v obřích svislých stěnách; ať již pomocí "helo-techniky" (záchrana po laně visícím z helikoptéry letící těsně při stěně), nebo mnohosetmetrovým slaněním. Ročně vydává se ze státní pokladny na tyto akce až 150.000 dolarů. Záchranář Mike Durr, který se léta zabývá snášením těl obětí nehod tvrdí, že skóre márnice versus nemocnice je stále poměrně příznivé – 1:33.

Dvě níže popsané expedice, které ve dnech 8.-15.8.1980 a 26.9.- 4.10.1981 vykonali jeskyňáři z Kalifornie, Virginie a Floridy, přinesly mnoho zajímavých poznatků a zkušeností a prakticky využitelných právě při takovýchto záchranných akcích. V obou případech byl zvolen monumentální masiv El Capitan (2.307 m), který svou pře kilometr vysokou, téměř svislou stěnou vévodí pravému břehu řeky Merced v centrální části údolí.Je velmi poučné všimnout si jednotlivých etap obou akcí i způsobu řešení problémů, které se při nich vyskytly!

 

1 - DOPRAVA NOSNÉHO LANA NA VRCHOL

Vertikála byla vystrojena již dříve popsaným /4/ statickým lanem fy PMI o průměru 11,1 mm a délce 1.400 m (expedice 1980 - viz /5/); hmotnost lana asi 135 kg, respekt. 1.000 m (rok 1981 – viz. /6/); hmotnost asi 97 kg). Nylonový "kernmantel" měl do opletu přidán navíc jeden snopec vláken, čímž se jeho statická nosnost zvýšila na 7.000 liber, tj. 3.175 kp !

Značná námaha nutně spojená s transportem těžkého lana na vrchol byla ušetřena tím, že shora byla spuštěna lehká dakronová šňůra,dole na ni lano navázáno a "na dlouho" vytaženo nahoru. V roce 1980 se vcelku osvědčila repšňůra o průměru 3,2 mm; o rok později však tato praskla na odvalovacích kladkách právě tehdy, když hlavní lano bylo jen asi 30 m pod hranou horního převisu. Lano padalo dolů po dlouhých 25 sekund za "svištivého jekotu v graciézních třicetimetrových smyčkách". 0 jeho kvalitě nám svědčí skutečnost, že se nijak nepoškodilo a ani nezapletlo a nezauzlilo ! Vytaženo bylo pak na šnůře o průměru 4,8 mm. Prvá získaná zkušenost: je nezbytné dodržovat pro vytahovací lanko bezpečnostní faktor 5 ; u přetržené padákové šňůry průměru 3,2 mm byly jeho hodnoty jenom poloviční.

2 - MĚŘENÍ HLOUBKY VERTIKÁLY

Přesné amatérské zjišťování hloubek takovýchto vertikálních stupňů je obtížné. Délkové protažení i značně "statického lana” je již natolik

výrazné, že je nemyslitelné označit visící lano nahoře a u dna a po vytažení ho jednoduše přeměřit. Zřejmě proto se také údaje publikované oběma týmy značně liší. Roku 1980 naměřili poměrně optimistickou hodnotu 808 - 811 m; blíže skutečnosti bude zřejmě údaj 787 m zjištěný o rok později na cestě objektivně o několik metrů delší – viz. následující kapitola.

3 - UKOTVENÍ NOSNÉHO LANA

V roce 1980 bylo lano ovázáno okolo velkého balvanu vzdáleného 18 m od okraje srázu. Pak vedlo přes kladku zavěšenou na rozměrné konstrukci tvarem podobné kostře stanu "áčka", která byla připevněna na samé hraně vrcholového převisu. Zde se mírně dotýkalo skály na délce necelých 2 m a pak viselo zcela volně bez dotyku se stěnou, od níž bylo vzdáleno 3 - 9 m. Skály se dotklo až asi 27 m nade dnem.

0 rok později byly provedeny ve vystrojení podstatné změny. Prvým rozdílem bylo použití tzv. odvalovacích kladek (edge rollers - "převisové válečky", obr.1) místo jedné kladky na výše zmíněné konstrukci. Jde o široké nylonové kladky pokryté tvrdou gumou, které se otáčí v jednoduché konstrukci tvaru "U" ze svařovaného duralu. Hmotnost jedné továrně vyráběné sestavy činí okolo 1,13 kg. Na skalní hrany je lze přinýtovat; k dokonalejšímu překrytí převisů se mohou spojovat do série pomocí karabin či mejonů. Záchranářské týmy v Yosemite a Rocky Mountais používají sestavy 3 - 4 těchto válečků, přišroubovaných asi v půlmetrových vzdálenostech na obdélníkovém kusu pevného plastiku. Po upevnění se tato pomůcka jednoduše přehodí přes hranu horního převisu, čímž máme zajištěnu rychlou a účinnou ochranu spouštěcího či vytahovacího lana.

Druhou odlišností byl výběr místa startu: využili výrazný, více než dvoumetrový převis nazývaný Skála parašutistů, což umožnilo lézti zcela bez dotyku se stěnou a získat na víc několik vertikálních metrů. Nosné lano bylo ukotveno na dvou stromech nikoli tradičním uzlem (tzn.pevným okem), ale pouhým ovázáním - jako např. v trhacích strojích ; viz obr. 2. Tento tzv. " uzel bez napětí " (tensionless knot nebo midshipman´s knot) při své jednoduchosti principiálně nejméně snižuje nosnost lana /7/ ! Lano pak vedlo přes několik válečků a osm textilních podložek z denimu dolů. K jeho nadlehčování při nasazování slaňovátek a přechodu vrcholové hrany se používal obrácený Jumar zavěšený na pomocném laně 4-5 m pod převisem. Byl povytahován běžným kladkostrojem typu 4. 1.

4 - SLAŇOVÁTKA

Pro slaňování velkých vertikál musíme použít takových pomůcek,jejichž brzdící síla je jednak během sestupu snadno měnitelná, jednak obecně málo závislá na hmotnosti lana pod lezcem. Mimo poněkud bizardní konstrukce zvané Squeeze Brake ( viz. příští díl našeho seriálu ) se v praxi nejlépe osvědčila slaňovátka typu RAPPEL-RACK, u nás běžně nazývaná "xylofony".

 Aby bylo zajištěno dostatečné odvádění tepla vznikajícího třením při dlouhém sestupu, musí mít taková pomůcka velký povrch, tzn. že bude i veliká a těžká. Brzdící efekt vysokého počtu válečků (6-8!) je nutno poněkud snížit tím, že mezi horní tři vkládáme distanční měděné trubičky navlečené na rámu brzdy, tzv. "spejsry" Takto upravený "obří xylofon" (gigant rack) se při použití poměrně málo zahřívá a současně dovoluje slaňovat optimální rychlostí jak na začátku tak i u dna vertikály.

Expediční "racky" vyrobené na zakázku firmou charakterizuje jeden z Kaliforňanů takto /8/: rám z ocelové kulatiny průměru 9 mm, jeho délka 44 cm nebo 53 cm, šířka 4 cm - počet duralových brzdicích válečků 7-8 (průměr 1,8 cm, délka 6 cm) délka měděných "spejsrů" 3 cm. "Racky" umožňovaly i velmi pomalé slanění bez tendence k nechtěnému zablokování".

  Při prvé výpravě sestoupilo osm lezců, o rok později šest.Slanění trvala od 15 minut (průměrná rychlost 52,5 m.min -1, tj. 3,15 km .hod -1 !) do půldruhé hodiny(8,7 m.min-1). Lezci začínali sjíždět s 4-5 válečky.

Poslechněme si, jak popisuje své zážitky z roku 1980 Brad Johnson. "Okolo poledne se objevil nárazový vítr, který slaňujícími houpal sem a tam v rozkmitu 45 - 60m. Během sestupu bylo lano nade mnou silou větru prohýbáno do oblouku, takže jsem byl periodicky vynášen vzhůru o 6 - 8 m přes to, že jsem sjížděl dosti rychle. Málokdy se vám přihodí, že “slaňujete nahoru”. Když jsem chtěl během sestupu fotografovat, nebylo možné se zastavit okamžitě, aby rozpálené slaňovátko nezůstalo dlouho ve styku se stále týmž kouskem lana. Bylo třeba podstatně snížit rychlost a pomalu sestupovat tak dlouho, než šlo chladnoucí "rack" udržet v ruce (asi 5 minut !). "

Po zastavení nebylo možno "xylofon" normálním způsobem zablokovat neboť těžké lano nešlo jednou rukou nadzvednout. Velmi se zde osvědčila pomůcka Spelean Shunt, která je popsána dále v textu.

I když při obou expedicích bylo k dispozici lano v jednom dlouhém nepřerušovaném kuse, zvláštní událost přinutila roku 1981 jeskyňáře přece jen přestupovat přes uzel ve výšce okolo 250 m nade dnem. Po prasknutí slabého vytahovacího lanka (viz kap. 1 ) bylo spadlé nosné lano navinuto na cívku, pokryto silnou lepenkou a ponecháno přes noc pod útesem. Naneštěstí při pádu skal vyvolaném zemětřesením (!) byla zasažena a roztříštěna část cívky a lano poškozeno na dvou místech vzdálených od sebe 15 cm. Protože technické manipulace s "obřími xylofony" jsou nesnadné a nepohodlné, navrhla Kathy Williamsová (jediná lezoucí žena a organizátorka expedice !!) překlenout poškozený úsek uvázáním třmenu (obr. 3), čímž se přestup přes uzel velmi usnadnil.

 

6. - VÝSTUP

V roce 1980 vystoupilo celkem sedm jeskyňářů. Lezení vzhůru trvalo od dvou hodin deseti minut do osmi hodin deseti minut; lezlo se většinou večer nebo v noci. 0 rok později se výstup prováděl v tandemu (celkem čtyři lidé; čas 3 1/2 - 6 hodin); rychlost určoval slabší ze dvojice. V dostupné literatuře /5,6/ nejsou pohříchu uvedeny technické podrobnosti o použité výzbroji - vynahradíme si to však při popisu expedice MT. THOR, kde budou výstupové systémy podrobně analyzovány.

Účastníci popisují své dojmy např. takto: " Nejpřiléhavější slovo pro popsání této vertikály je - nezměrná ! Nikdy jsme se neocitli v podobných dimenzích. Na hladký monolit stěny jsme jen velmi zřídkakdy dosáhli. Většina z nás měla pocit, že je výstup nekonečný a vrchol se nikdy nepřiblíží ...".

Obr.1 – Odvalovací kladka

 

Při hodnocení výsledků obou expedicí si sami přímí účastníci nejvíce cení - kromě fantastických zážitků a ověření vlastních fyzických i psychických možností - výrazného přínosu k řešení problému dlouhého sestupu po zatíženém laně. Tuto všestranně náročnou operaci, jejíž zvládnutí může mít zásadní význam při některých záchranných akcích, je ovšem třeba nacvičovat ! Oni sami trénovali na čtvrtkilometrové stěně sousedního útesu Rostrum s jednou osobou zavěšenou na dolním konci nosného lana.

Na závěr dnešního článku uvedeme slíbený popis pomůcky nazývané SPELEAN-SHUNT. Nebude však možná na škodu začít obecnější úvahou.

 

Obr. 2 – “UZEL BEZ NAPĚTÍ”

Při studiu monografií i původních prací zabývajících se technikou SRT můžeme narazit na pozoruhodné rozdíly v názorech předních speleologických kapacit na jednotlivé součásti výzbroje, na lezecké styly a dokonce i na taktiku slézání propastí. Autor nehodlá jednotlivé názory hodnotit či posuzovat, ale pokouší se o jejich objektivní tlumočení.

Obr. 3 – Přestupový třmen

Je celkem běžným (i lidsky pochopitelným)jevem, že zástupci jednotlivých lezeckých pojetí se ve svých publikacích buď vůbec nezmiňují o součástech výzbroje jinde maximálně oblíbených, nebo konstatují pouze jejich nedostatky. Tak např. "západoevropská škola", která nedá dopustit na výstupové systémy typu "Frog", na Schunt a slaňovátka firmy PETZL, rozhodně nevychvaluje americké Gibbsy a "racky" - o australských vynálezech "whaletail" a Spelean-Shunt ani nemluvé. Jeskyňáři za " Velkou louží" zase mj. vyjadřují veřejně svoji nedůvěru v kvalitu starého modelu Jumarů /3/ a pochybují vůbec o vhodnosti použití francouzského Shuntu na jednoduchém laně ("jakýkoli dynamický náraz může porušit vačku" - viz /9/). Dosti stručně - pět půlřádků na str. 53 vpravo dole /10/ - a "pouze z důvodů dokumentačních" (sic !) se zmiňují pánové Marbach G. a Rocourt J. -L. ve své krásné SRT – učebnici o výstupovém systému typu "ropewalker", tolik oblíbeném ve střední Evropě i v Americe (dva nožní Gibbsy plus hrudní kladečkový box). Podobných rozporů lze v literatuře nalézti daleko více.

Pro částečné uklidnění těch našich lezců, kteří používají autoblokant Shunt fy PETZL i na jednoduchém laně, můžeme citovat názory a výsledky vlastních testů výše zmíněných francouzských autorů (viz /10/, str. 53). Uvědomme si však, že se pojednává o novějším typu tohoto blokantu, vyráběném teprve v posledních letech, a že i tak jsou výsledky testů (možná ?) hodnoceny poněkud optimisticky. Citujeme doslova: "Někteří speleologové, bojící se, že se rozbije, váhají při jeho použití na jednom laně. Ale není to vskutku žádné riziko." - konec citátu. Testy prokázaly následující skutečnosti:

1 ) Na zdvojeném laně průměru 9 mm drží do napětí 500 kp, při vyšším zatížení klouže za částečné deformace stěn.

2) Na jednom laně průměru 9 mm drží do 200 kp, pak prokluzuje bez poškození.

3) Na zdvojeném laně průměru 10 mm se Shunt otevírá při zatížení tělesem hmotnosti 550 kp.

4) Na jednom laně průměru 10 mm drží do napětí 250 kp, pak prokluzuje.

5) Nárazová pevnost: pádový faktor 1, hmotnost zátěže 80 kg, lano průměru 10 mm - klouže.

(Konec citátu.)

6) Těm bláhovým hochům, kteří by chtěli použít Shunt (nebo jakýkoli jiný blokant !) k jištění postupu prvolezce, kdy je vystaven nebezpečí dynamických nárazů o hodnotě pádového faktoru až 2, doporučují pak autoři jediné: uzavřít hodně vysokou životní pojistku...

Ve snaze získat bezpečnou, snadno zhotovitelnou a levnou pomůcku pro sebejištění při slaňování na jednoduchém laně zkonstruovali roku 1977 Australané autoblokant nazvaný SPELEAN-SHUNT /11/. Sestavení i funkce jsou dostatečně jasné z OBR. 4. Ke zhotovení potřebujeme celoplášťový Gibbs (zde americký originál), dostatečně velikou karabinu tvaru "D", kvalitní popruh k připojení pomůcky k úvazu a smyčku z repšňůry ( na OBR. 4 nezakreslena), z které připevněním na vzdálenější konec karabiny zhotovíme jakousi rukojeť pro snadnější odblokování. Podobný blokant byl již také zhotoven za použití otevřeného "bogibbsu" /12/.

Postup instalace na nosné lano je zřejmý: okem vačky ("palce") blokantu provlečeme spojovací popruh a karabinu; do karabiny pak zapneme i lano nad slaňovátkem a nakonec dovnitř karabiny na lano zasuneme plášť Gibbsu a vše zajistíme čepem. 0 vyčnívající čep se musí opírat karabina svojí delší rovnou částí, nikoli kratší přerušenou západkou. Smyčku z pomocného lanka můžeme na protější konec karabiny připevnit např. Prusíkovým uzlem.

Samojištění při sestupu se provádí podobně jako blokantem Shunt, tzn. levou rukou (jsme-li praváci) posouváme pomůcku dolů po laně a zabraňujeme nežádoucímu zablokování. Chceme-li se zastavit, postačí se poněkud zaklonit a levou rukou nebránit vačce Gibbsu v "zaseknutí". Odblokování se provede mírným trhem za rukojeť. Je samozřejmé, že - stejně jako u každé nové technické pomůcky - je třeba si veškeré manipulace se Spelean Shuntem předem v klidu nacvičit a optimálně upravit délku připojovacího popruhu i lankové rukojeti.

POUŽITÁ LITERATURA:

/1/ - Boyer D.S.. National Geographic Magazine 167/1, 52 (1985)

/2/ - Katalogy a prospekty fy Chouinard Equipment(Ventura,Kalifornie)

/3/ - Setnicka T.J.. Wilderness Search and Rescue. Appalachian Mountain Club, Boston 1980

/4/ - Zelenka A.. Stalagmit 1985/1

/5/ - Johnson B.. Nylon Highway 15, 20(1981)

/6/ - Williams T.L.. Nylon Highway 16,21 (1982)

/7/ - Smith B.. Nylon Highway 4,13 1975)

/8/ - Bosted P.. Soukr. Sdělení

/9/ -Bedford B.. Descent 35,30 (1977)

/10/ - Marbach G., Rocourt J.-L.. Techniques de la Spéléologie Alpine, 2. vyd. TSA, Choranche

/11/ - Toomer W.B., Welch B.R.. Nylon Highway 9, 7 (1978)

/12/ - Mandel M.. Nepublikované výsledky.

 

 

Dr. Ant.Zelenka

ZO ČSS 1-06

Speleologický klub Praha