• Lezení velkých vertikál (4). STALAGMIT

  LEZENÍ VELKÝCH VERTIKÁL (4)

  STALAGMIT 1985/5-6

  Závody v lezení na laně

  V dnešním pokračování našeho seriálu výjimečně poněkud odbočíme od původního tématu. K velkým vertikálám, konkrétně k mexickým Sotanům, se vrátíme snad již v příštím čísle - ihned poté, co z Association for Mexican Cave Studies (Austin,Texas) dojdou poslední chybějící materiály.

  Závody v lezení po laně, tzv. Prusik contest, mají ve světě již poměrně dlouhou tradici a na příkladu americké speleologie si můžeme - byť i jen velice stručně - ukázat jejich vznik a vývoj.

  Zásadní význam pro rozšíření myšlenky takových utkání má památný víkend z počátku září 1965, kdy alabamská skupina Huntsville Grotto hostila tradiční výroční jeskyňářský karneval asociace SERA ( Southeastern Regional Association). Lezecké závody měly již tehdy veliký ohlas - zúčastnilo se jich na čtyřicet speleologů.. Od samého počátku se stal jejich organizátorem a vůdčím duchem Bill Cuddington z Huntsville, výjimečně aktivní lezec a dnes již nestor americké školy SRT.

  Pro stručné seznámení s pravidly těchto závodů snad bude nejlépe se o průběhu památného klání v Huntsville /1/, které se konalo v místní hale "Colosseum" vysoké 10,7 m. Vystrojení bylo provedeno dvěma různými lany fy GOLDLINE (průměr 11,1 mm, resp. 12,7 mm), mezi nimiž mohli lezci volit. Byla označena dvěma příčnými, třináct milimetrů širokými černými pruhy, od konce vzdálenými deset stop (3,05m) a 110 stop (33,5m). Závodilo se tedy na vzdálenost jednoho sta stop, tj. 30,5 m. Lano procházelo kladkou zavěšenou na stropě haly a pak vedlo šikmo dolů k 15 m vzdálené slaňovací brzdě, ukotvené na obyčejném kovovém zábradlí.

  Obsluhu slaňovátka zajišťoval zkušený "brzdař", dobře obeznámený s jeho ovládáním i s pravidly soutěže. Dovolte nyní kratičké historické odbočení: Roku 1965 bylo zde jako lanové brzdy použito pomůcky zvané "slaňovací špulka" (Rappel- spool). Šlo o dřevěný ! váleček, který měl lezec upevněn vodorovně před sebou. Lano se několikrát ovinulo okolo tohoto válce, čímž docházelo k potřebnému tření a brždění sestupu. Toto osobité slaňovací zařízení prý vymysleli jeskyňáři z University of Virginia v polovině padesátých let. Odtud je přinesl a do širšího užívání v letech šedesátých zavedl Bill Cuddington. Vertikální práce se "špulkou" vyžadovala dosti odvahy – ať již šlo třeba jen o regulaci brzdicí síly během sestupu změnou počtu ovinů lana. Jak vzpomíná John Cole, pozdější vynálezce "xylofonů", teplem při tření se dřevo zahřívalo do počínajícího uhelnatění a rozpálené lano z manilského konopí se do něj hluboce zařezávalo. Celá pomůcka pak při rychlejším slanění dlouhým "práskem" hrozila vzplanutím /2/. Dnes se samozřejmě používají jiné typy dobře regulovatelných slaňovacích brzd.

  Soutěžili zvlášť ženy a muži - tehdy ještě ve třech kategoriích podle různých lezeckých stylů. Výstup pomocí dvou uzlů, tří uzlů nebo mechanickými prostředky, tzn. blokanty. Dosažené výsledky jsou v tabulce I. Každý závodník byl předem důkladně seznámen s pravidly soutěže a měl možnost, přihlásit se do jedné, dvou nebo všech tří kategorií a v každé z nich mohl mít maximálně tři pokusy.

  Po navázání ulezl každý tři metry k prvé značce na laně bez měření času. Během tohoto nástupu měl dovoleno si provést ještě poslední "doladění" součástí výzbroje. Závodník se pak musel zastavit svým horním výstupovým prostředkem těsně pod startovní značkou. Zde vyčkal pokynu startéra a pak začal lézt. Na jeho přání mohlo být lano pod ním další osobou napínáno. Čas měřili dva časoměřiči."Brzdař" reguloval rychlost průchodu lana slaňovací brzdou tak, aby lezec byl stále 15-20 stop (4,6-6,1m) nad podlahou. Jeho povinností bylo - kvůli zachování stejných podmínek pro všechny závodníky - popouštět lano naprosto pravidelně, tzn. bez vertikálních "hupů"! Po dosažení cílové značky lezce spustili na podlahu a rozhodčí po dohodě s časoměřiči vyhlásil čas.

  Tabulka I.- Výsledky 1965 (Huntsville, Alabama) /1/

  100 stop, tj. 30,5 m

  Muži 2 uzly: Bill Cuddington 2:41,2

  3 uzly: Richard Schreiber 3:28,3

  blokanty: Steve Klein 2:29,5

  Ženy 3 uzly: Dorothy Patten 5:50,0

  (ostatní kategorie žen nebyly obsazeny)

  Poznámka: Povšimnete si, prosím, poměrně malého rozdílu v časech dosažených ve výstupu pomocí dvou uzlů a pomocí blokantů u mužů. Zřejmě se zde odráží na jedné straně ještě určitá nezkušenost v používání blokantů (v roce 1965 novinka !), a - na straně druhé - dlouhá tradice a doslova mistrovství amerických lezců ve výstupu pomocí dvou uzlů metodami s "dlouhým krokem" (například systémy Plummer a "Texasská dvojka" - viz. /3/).

   

  Tolik tedy ve zkratce k prvnímu většímu utkání před dvaceti lety. Od té doby doznala pravidla několik dílčích změn:

  1) Závodníci jsou přísně rozděleni do úzkých věkových kategorií (viz. tabulka III.).

  2) Ženy a muži závodí na dvě volitelné vzdálenosti (30, resp. 120 m), a to dvěma lezeckými styly: výstup pomocí tří uzlů a pomocí blokantů.

  3) Místo krouceného lana fy GOLDLINE se používá “kernmantel” fy Blue Water o průměru 7/16 palce tj. 11,1 mm - viz /4/.

  4) Závody jsou "zlatým hřebem" v podstatě každého setkání jeskyňářů pořádaného i místními speleoskupinami. Jakési federální finále,

  kterého se ovšem může zúčastnit kterýkoliv přítomný jeskyňář, je veliké utkání u příležitosti každého výročí "convention". Zvláště úspěšný v tomto směru byl minulý rok /5/. Na speleo-slavnosti v městě Sheridan (stát Wyoming), pořádané pod heslem "Pojďte s námi jeskyňařit na Divoký západ", bylo vytvořeno 14 světových rekordů v rámci jednotlivých věkových kategorií !!! Sto čtyři zúčastněných závodníků ulezlo celkem 3,5 míle (5,63 km). Jejich průměrný věk byl 25 let - nejmladšímu bylo šest roků, nejstaršímu 68 let ! Největší zásluhu o úspěšný průběh utkání měla prý speleologická skupina "Díra ve zdi" (Hole-in-the-Wall Grotto, Wyoming).

   

  Tabulka II. - Porovnání rychlostí výstupových systémů

  Výstupový systém Světový rekord ´77 (teoret. nejkratší čas)

  100 stop(30,5 m) 400 stop (121,9 m)

  "Ropewalking" 0:28(0:24) 5:54 (3:10)

  (Gibbsy)

  2 Jumary + hrudní box 0:44(0:40) 5:56 (4:10)

  2 uzly + hrudní box 1:07(0:50) (4:50)

  "lnchworm" (píďalka) (5:20)

  3 uzly 1:25(1:05) 10:01 (5:20)

  "Texasská dvojka" 2:20(1:35) 14:55 (9:00)

   

   O závodech ve výstupu po laně bylo publikováno množství pojednání, vycházejících z nejrůznějších úhlů pohledu. Pro nás celkem bezpředmětné jsou diskuse spojené s problémy přechodu na metrický systém /6/. Zajímavější jsou práce věnované studiím ergonometrickým. Pomineme-li učené vývody expertů /7,8/, nebude možná na škodu zamyslet se nad údaji shrnutými v tabulce II. Vyplývá z nich především porovnání rychlostí lezení různými výstupovými systémy (Dosažené časy odpovídají světovým rekordům do roku 1977 včetně. Hodnoty jsou zaokrouhleny na celé sekundy). Údaje v závorkách představují teoreticky předpovězené nejkratší dosažitelné časy pro lezce o hmotnosti 80 kg. Bez ohledu na stupeň jejich přesnosti, který si autor nedovoluje posuzovat, poskytují určitou představu o potenciálních rezervách jednotlivých používaných lezeckých stylů.

  O rezervách, které máme ještě my sami, se můžete informovat v tabulce III., jde o nejnovější dostupný soupis světových rekordů ve výstupu po laně – stav ke konci roku 1984 /9/.

  Čtenář, zvláště pokud sám je aktivním lezcem, jistě uzná, že dosažené výkony jsou vskutku obdivuhodné - i když jde samozřejmě o rekordy vytvořené v uměle navozených optimálních podmínkách, výrazně odlišných od situací, se kterými se setkáváme v reálné "díře". Povšimněme si např. Billyho časů na 100 stop (3 uzly) a 400 stop (blokanty): s přechodem do vyšší věkové skupiny se jeho výkony ještě zlepšily ! I mnohé jeskyňařící dámy, ať již dle věku by mohly být našimi dcerkami či babičkami, by mnohé z nás v tandemu nechaly řádně pod sebou ...!! Neméně pozoruhodný je jistě i veliký rozsah věkových kategorií.

  Cílem dnešního, poněkud atypického dílu našeho seriálu rozhodně nebyla nekritická propagace popisovaných "speleo-show", nebo jejich povyšování nad běžnou, "normální", divákům (či spíše čumilům) skrytou jeskyňářskou dřinu. Nicméně každý z nás by měl znát možnosti své i svého oblíbeného výstupového systému - každý z nás se přece v podzemí může dostat do situace, kdy je třeba si pořádně pospíšit ! Uspořádání podobných utkání v jejich nejjednodušší formě není ostatně záležitostí nikterak technicky náročnou. Neexistuje také jediný důvod, proč by i jména našich jeskyňářů nemohla v budoucnu figurovat na listině držitelů světových rekordů ... !!

  Nyní, ale věnujme pozornost následující obsáhlé tabulce III. na další stránce.

   

   

  Tabulka III. Přehled světových rekordů ve výstupu po laně

  Stav do konce roku 1984

    

  Muži blokanty - 100 stop ( 30,5 m)

  Věková skupina Dosažený čas J m é n o Rok

  do 12 let 1:01,5 Billy Stucklin 84

  13- 16 0:54,9 Mick Foot 80

  17- 19 0:33,8 Peter Sprouse 73

  20- 29 0:28,1 Bill Stone 77

  30- 39 0:34,1 Dick Graham 83

  40- 49 0:44,3 Jim Hall 84

  50 - 59 1:09,9 Chuck Glilkinson 82

  nad 60 1:22,6 Vance Nelson 84

  BRV 0:28,1 Bill Stone (1,08- 65,1- 3,90)

  Muži 3 výstupové uzly - 100 stop (30,5 m )

  do 12 let 18:05,0 Jeff Frantz 84

  13- 16 4:15,0 Peter Southam 79

  17- 19 1:34,7 Peter Sirucek 76

  20- 29 1:18,5 Mike van Note 75

  30- 39 2:16,6 Richard Schreiber 82

  40- 49 2:57,1 Bill Cuddington 79

  50- 59 2:45,7 Bill Cuddington 84

  nad 60 6:42,7 John van Swearingen 82

  BRV 1:18,5 Mike van Note (0,39- 23,3- 1,40)

  Muži blokanty - 400 stop (121,9 m)

  do 12 let 8:26,0 Billy Stucklin 84

  13- 16 7:28,8 Mick Foot 80

  17- 19 5:55,4 Peter Sprouse 73

  20- 29 5:51,0 Ron Simmons 80

  30- 39 4:50,5 Bill Corley 82

  40- 49 6:33,7 Bill Cuddington 82

  50- 59 6:31,5 Bill Cuddington 84

  nad 60 7:27,1 Darrel Tomer 79

  BRV 4:50,5 Bill Corley (0,42 - 25,2 - 1,51)

  Muži 3 výstupové uzly - 400 stop ( 121,9 m)

  17 - 19 10:51,9 John Bassett 70

  20 - 29 10:01,6 Mike van Note 75

  30 - 39 10:16,6 Marion o. Smith 79

  40 - 49 10:56,5 Marion 0. Smith 83

  BRV · 10:01,6 Mike van Note (0,20 - 12,2 - 0,73)

   

  Ženy blokanty - 100 stop (30,5 m)

  Věková skupina Dosažený čas J m é n o Rok

  do 12 let 1:44,5 Susan Medville 84

  13- 16 1:29,7 Kim Stevener 83

  17- 19 0:50,6 Nora White 72

  20- 29 0:44,6 Patty Mothes 81

  30 - 39 0:56,3 Donna Mroczkowski 81

  40 - 49 1:05,4 Miriam Cuddington 84

  50 - 59 1:25,1 Avis van Swearingen 83

  nad 60 13:22,3 Sara Corrie 81

  BRV 0:44,6 Patty Mothes (0,68- 41,0- 2,46)

  Ženy 3 výstupové uzly - 100 stop (30,5 m)

  do 12 let 9:32,3 Ginger McPhee 84

  17- 19 2:42,2 Dena Hawes 73

  20- 29 2:50,0 Nancy Bridges 73

  30- 39 2:05,0 Martha Clark 84

  50- 59 6:12,6 Avis van Swearingen 83

  BRV 2:05,0 Martha Clark (0,24- 14,6- 0,88)

  Ženy 3 výstupové uzly - 400 stop (121,9 m)

  30- 39 12:29,3 Martha Clark 84

  BRV 12:29,3 Martha Clark (0,16- 9,76- 0,59)

  Ženy blokanty - 400 stop (121,9 m)

  do 12 let 14:12,1 Susan Medville 84

  20- 29 5:59,0 Nana Bain 82

  30- 39 8:05,8' Sherry Engler 81

  40- 49 10:56,9 Miriam Cuddington 84

  50- 59 11:11,1 Avis van Swearingen 83

  BRV 5:59,0 Nana Bain (0,34 - 20,3 - 1,22)

  Poznámka: BRV = absolutně nejlepší čas v dané disciplíně bez rozdílu věku. Tři číselné údaje v závorkách udávají hodnotu rekordu v m/sec., v m/min. a km/hod.

   

  Literární prameny:

  /1/ Patten J.M.: NSS News 24/8/,187/1966.

  /2/ Cole J.. NSS News 39, 145/1981

  /3/ Thrun R.. Prusiking. NSS, The Speleo Press, Austin, U.S.A.

  /4/ MacGregor K.. Nylon Highway 4, 24/1975

  /5/ Cuddington B.. NSS News 42/8/, 261/1984

  /6/ Cuddington B.. Nylon Highway 14,1/1981

  /7/ Graham D.. Nylon Highway 7, 15/1977

  /8/ MacGregor K.. Nylon Highway 8, 2/1978

  /9/ Cuddington M., Cuddington B.: Nylon Highway 19,10/1984

   

   

  Tonda Zelenka

  ZO ČSS 1-06

  Speleologický klub Praha