OBJEVENA JESKYNĚ MORAVA

(STALAGMIT 1987/2)

Ve dnech 8.8. - 14.8.1986 působila v Itálii v pohoří Monte Lessini čs. speleologická expedice "HISPANIA 86", složená z členů ZO ČSS 7-O1 Orcus Bohumín a ZO ČSS 7-03 Javoříčko Prostějov. Hlavním úkolem této expedice byl pokus o prolongaci systému známé propasti Spluga della Prata.

Mimo rámec výzkumu ve Spluze(-998m) členové prostějovské skupiny provedli povrchovou rekognoskaci krasové oblasti. Ve vzdálenosti necelých 300 m jihovýchodně od Splugy, v místech geologického zlomu a v korytě suchého potoka zjistili tzv. "dýchání suti". Po usilovné celodenní práci se podařilo provizorně zajistit prostup do nového systému. Další den bylo započato s měřením, které bylo přerušeno průtrží v horách a aktivním tokem v systému. Příští den bylo měření dokončeno a členové italské speleologické skupiny z Fosse byli seznámeni s objevem.

Jeskyně byla po dohodě nazvána "MORAVA" a dosud koncová síň s nádhernou krasovou výzdobou "Síní italsko-československého přátelství".

Systém pokračuje dále úzkým meandrem, ale z důvodů dalšího programu expedice nebylo možné v průzkumu pokračovat. Italští přátelé přislíbili, že zabezpečí vchod a budou zde pokračovat. 0 osudech jeskyně Morava bude ZO ČSS 7-03 průběžně informována.

Výzdoba v jeskyni Morava na titulní straně STALAGMITU 1987/2 – foto: J. Wágner

 

Na objevných pracích se podíleli členové ZO ČSS 7-03 Javoříčko Prostějov: M. Vaněk, A. Tomica, J. Koudelka, Ing V. Šádek, J. Cetkovský a při otvírkových pracích též pomáhal intenzivně štáb ČST Ostrava.

† Cetkovský Josef, Ing. Šádek Vladimír