PALACHOVA PROPAST

STALAGMIT 1991/1

 

V lomu Na Čeřince byla objevena na počátku jara r. 1969 členy jeskyňářské skupiny při Okresním muzeu v Berouně a členy Krasové sekce Svazu pro ochranu přírody a krajiny TIS propast. Nedlouho po objevení byla pojmenována PALACHOVA PROPAST. První zprávy v tisku se objevují v Lysenkových článcích ve Svobodném slově (21. 3.1969 - Tajemství Českého krasu) a v sedmém čísle měsíčníku Lidé a země z téhož roku (Nejhlubší propast v Čechách). Postupem času bylo toto jméno propasti zakázáno a začalo se jí říkat neutrálně - propast Na Čeřince.

Jsme rádi, že v dnešní době se můžeme navrátit k původnímu názvu propasti, která je již po mnoho let lokalitou naší organizace. Tak upozorňujeme na její pravé jméno, které se nesmělo po mnoho let užívat.

ZO ČSS 1-05

GEOSPELEOS