Z KRAJSKÉHO VÝBORU

STALAGMIT 1979/1-2

Na svém zasedání 27.6.1979 Krajský výbor ČSS pro Prahu a Středočeský kraj zkoordinoval činnost ZO ČSS na území Českého krasu a stanovil definitivní zájmové oblasti základních organizací ČSS, na základě již dříve předložených plánů činnosti. Toto rozhodnutí je závazné pro všechny ZO ČSS uvedených dvou krajů a jejich členy. KV ČSS se tak snaží od prvopočátku důsledným stanovením zásad spolupráce předcházet nedorozuměním mezi členy a ZO ČSS i vytvářet prostor k rozvoji další speleologické činnosti na území Českého krasu.

Při vymezování hranic zájmových oblastí jednotlivých ZO ČSS se vycházelo z územního dělení Českého krasu, zavedeného Dr. Vl. Homolou pro lokalizaci jeskyní. Rozdělení bylo provedeno takto:

ZO ČSS 1-01 Český kras

Základní území “18” (Kobyla)

Spolupráce v území “21” (Stydlé vody) se ZO ČSS 1-05 a 1-07

ZO ČSS 1-02 Tetín

Základní území velkolom Čertovy schody a “13”, “14”

Spolupráce v území “12” se ZO ČSS 1-04 a na Tetínském vývěru s ZO ČSS 1-05

ZO ČSS 1-04 Zlatý kůň

Základní území “11”, “12” a “15”

Spolupráce v oblasti “16” se ZO ČSS 1-06

ZO ČSS 1-05 Geospeleos

Základní území “21” (Kačák, Stydlé vody) při spolupráci se ZO ČSS 1-06 (svah Chlumu), se ZO ČSS 1-01 (Stydlé vody), dále území “24” (propast Čeřinka) a ve spolupráci se ZO ČSS 1-02 Tetínský vývěr. Hydrogeol. pozorování v Čeřince, Americe, Mořině a Podtraťové j. Geochemický a biologický výzkum Českého krasu.

ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha

Základní území “23”, část “24”, oblast “25”, “26” (lom Schniloušák), “17”. Spolupráce se ZO ČSS 1-01 a 1-05 v obl. “24”; v obl. “17” spolupráce s ZO ČSS 1-05 (v Podtraťové j.) stejně jako v údolí Kačáku (svah Chlumu). V oblasti “16” výhledová spolupráce se ZO ČSS 1-04.

ZO ČSS 1-07 Krasová sekce

Základní území část “24” (j. Arnoldka) a po dohodě se ZO ČSS 1-05 a 1-01 Stydlé vody.

Jakékoliv změny v průzkumných plánech, žádosti o výjimky a povolení průzkumné, či výzkumné činnosti speleologického rázu musí být podávány ZO ČSS a jejich členy v Praze a Středočeském kraji prostřednictvím KV ČSS pro Prahu a Středočeský kraj, který je dle § 10 odstavce 2,3a, b , e Stanov ČSS určen pro koordinaci a řízení v uvedených krajích.

Zájemcům o podíl na průzkumné a výzkumné činnosti v územích ustavených a zde uvedených ZO ČSS se doporučuje vstoupit mezi jejich členy a podílet se na jejich činnosti v rámci existující organizační struktury.

 

Česká speleologická společnost

Krajský výbor pro Prahu a Středočeský kraj