I. SETKÁNÍ SPELEOLOGŮ V ČESKÉM KRASU - 1979

Ve dnech 14.-16.dubna 1979 se uskutečnilo v Českém krasu I. setkání speleologů.

Uspořádala jej ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha za spoluúčasti ZO ČSS 1-O1 Český kras a pod patronací ÚV ČSS. Pro účastníky setkání bylo připraveno 8 exkurzí, které prakticky pokrývaly všechny významné lokality Českého krasu. Proběhlo 6 exkurzí, 2 neproběhly pro malý zájem. Uskutečnilo se přátelské posezení u ohně a jeden večer byl věnován promítání diapozitivů a filmů se speleologickou tématikou.

Setkání se zúčastnilo 52 speleologů, 8 z NDR a 2 z Rumunska. Účastníci byli ubytováni ve vlastních stanech na veřejném tábořišti MNV Srbsko - zde je však nutno kriticky poznamenat, že na tábořišti není ani pitná voda, ani žádné sociální zařízení, což bylo předmětem připomínek účastníků. V zahajovací den byI přítomen Dr.Fr.Skřivánek, který se též zúčastnil jedné exkurze. Později na setkání zavítal též Dr.B.Kučera a Ing J.Slačík.

(zkráceno STALAGMIT1979/1-2)