III. SETKÁNÍ SPELEOLOGŮ V ČESKÉM KRASU SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ - 1981

Od ustavení ČSS pořádá ZO ČSS 1-06 za spoluúčasti základních organizací ČSS z Prahy a Středočeského kraje "Setkání speleologů v Českém krasu". Tyto setkání mají sloužit k poznávání základních krasových lokalit Českého krasu, k vzájemné výměně zkušeností, navazování osobních kontaktů i k presentaci dosažených výsledků v průzkumu, nové technice a metodice. Současně mají sloužit k určitému regulování návštěvnosti na některých krasových pracovištích, kam se lze dostat jenom výjimečně. Účastníci mají mít možnost vzájemného sdělování poznatků jak s použitím projekčního materiálu, tak i trojrozměrných ukázek a terénní demonstrace.

Na III. setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí, které se konalo jako centrální akce ČSS a s vědomím ministerstva kultury ČSR, bylo přihlášeno předem 142 osob, z toho 59 osob nemělo přihlášeny exkurze pro neznalost lokalit. Z předem přihlášených se zúčastnilo 84 osob, tj. o 58 méně (hlavní úbytek z NDR, kde ve stejném termínu probíhala 14ti denní mezinárodní akce), ale zase řada osob přijela bez přihlášení. Celkem se zúčastnilo setkání 172 osob. Z ČSS celkem 62 osob, ze SSS celkem 12 osob, zahraničních účastníků celkem 69 (NDR = 25; BLR = 7, PLR = 7, MLR = 20, RSR = 6, Rakousko = 5, Francie = 1). Z jiných organizací z ČSSR 19 osob ( Geograf. ústav v Brně = 2, OT TJ Malešice = 6, HO Jihlava = 2, Pragoaquanaut = 9) a 10 ostatních ( z účastníků semináře a pod.). 17 účastníků promítalo diapositivy a filmy. 12 účastníků provádělo terénní demonstrace speleotechniky, speleozáchrany a potápění. Z toho 3 zahraniční (Rakousko), 3 ze SSS a 6 z Pragoaquanautu.

Účastníci byli ubytováni v areálu bývalého mlýna v Karlštejně v pokojích o dvou a více lůžkách a ti, kteří se přihlásili opožděně využívali náhradní ubytování a stany. Všichni měli k disposici sociální zařízení se studenou a teplou vodou. Pro ty účastníky, kteří přijeli již 27.5.81, probíhalo od 20 hod. promítání diapozitivů a filmů až do 23 hod.

28.5. od 9,0 do 18,0 hod. proběhl pracovní seminář o otázkách Českého krasu, věnovaný J. Petrbokovi, kterého se zúčastnilo pouze 27 pracovníků, ačkoliv bylo obesláno více než 50 institucí a jednotlivců! (snad to bylo tím, že se konal vprostřed týdne). Podrobnosti o něm jsou obsaženy v samostatném článku Dr.P.Bosáka v tomto čísle Stalagmitu.

28.5. od 18 hod. probíhala prezentace účastníků, kteří se nezúčastnili semináře. Od 20 hod. asi do půlnoci se promítalo.

29.5. po oficiálním zahájení III. setkání, které provedl Vl. Vojíř, se uskutečnilo 6 terénních exkurzí a předvádění speleotechniky a speleozáchrany. Demonstrátoři techniky a jejího užití (zástupci SSS - Hujdič, Stibrányi a Dr.Hochmut, dále H.Kirchmayer, předseda materiálové komise UIS se dvěma kolegy ) předvedli použití technických pomůcek při lezení a při transportu zraněného, ať na laně nebo speciálních nosítkách. Večer byl věnován promítání, při kterém proběhla krátká přednáška zástupců SSS o speleoalpinistických pomůckách používaných na Slovensku.

30.5. se uskutečnilo 9 terénních exkurzí a za přítomnosti asi 50 osob odhalil Dr. V. Ložek DrSc. pamětní desku J. Petrbokovi v lomu na Kobyle. Večer byl věnován až do rozbřesku společenskému posezení u táboráku - přes který se s pokřikem "TANGRA" prohánělo několik Bulharů - a kde byla pivní hojnost doplněná špekáčky z polní udírny.

31.5. proběhly již jen 3 terénní exkurze po zakončení Setkání a účastníci se rozjížděli domů.

Po 29. - 31.5. probíhala v lomu Mořina demonstrace speleopotápěčské techniky v podání Pragoaquanautu a 30. 5. předvedl H.Kirchmayer se svými kolegy ukázku transportu zraněného ve speciálních nosítkách vodou Berounky přes peřeje na jezu v Karlštejně.

Organizační zabezpečení exkurzí narušila nepřítomnost zástupce ZO ČSS 1-O7 , Krasová sekce, který měl vést exkurze do j. Arnoldka. A tak se řada zájemců o tuto lokalitu musela spokojit s jiným programem.

(kráceno - Stalagmit 1981/2-3)