VII. SETKÁNÍ SPELEOLOGŮ V ČESKÉM KRASU S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - 1985

Setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí je nejstarší akcí pořádanou pravidelně od vzniku České speleologické společnosti. Každoročně setkání uspořádá ZO ČSS 1-06, Speleologický klub Praha za spoluúčasti ZO ČSS z Prahy a Středočeského kraje, jako centrální akci CSS. Pro setkání je již pravidelně dodržována doba konání o víkendu na přelomu květen - červen. Letošní,již sedmé se konalo od 30.5. do 2.6. v Karlštejně. Účastníci byli ubytováni jednak v ubytovně TJ Sokol Karlštejn (zde také v klubovně probíhalo promítání a přednášky), v chatičkách na tábořišti v Karlštejně, v .hotelu v Dobřichovicích a dále v Srbsku. Ti co přijeli později a nebyli předem.přihlášeni, nebo měli vlastní stany, byli ubytování rovněž na tábořišti v Karlštejně. Také letos probíhal již standardní program:

Sobotní večer byl tak jako každý rok věnován posezení u ohně, soutěži speleologické dovednosti, která se skládala z prolezení určitého úseku Srbských j.. a přelezení vystrojeného speleotrenažéru na čas.Zúčastnilo celkem 11 soutěžících (4 zahraniční a 7 členů ČSS). Konečné pořadí bylo:

1. Savio Spartaco- Itálie - ( 08.10) 2. Salustri Pier Luigi- Itálie - ( 11.37) 3. Kubálek Jiří ZO ČSS 1-06 - ( 13.56) 4. Novotný Miloš ZO ČSS 1-06 - ( 14.57) 5. Skoupý Karel ZO ČSS 6-10 ( 15.37) 6. Steiner Pavel ZO ČSS 1-06 ( 17.07) 7. Bartha Lászlo MLR ( 18.06) 8. Genersich Gyorgy- MLR ( 19.34) 9. Gross Zdeněk ZO ČSS 7-04 ( 23.54) 10..Vlk Luděk ZO ČSS 1-06 ( 26.00) 11. Hrubý Karel- ZO ČSS 7-04 ( 46.25)

Časy jsou uvedeny v závorkách a představují minuty a sekundy. Protože letošní trať byla stejná jako v loňském roce, lze do jisté míry srovnávat a proto uvádíme výsledky soutěžících z roku 1984:

1. Záviška M. ZO 1-06 (12.06) 2. Augustýnek J. ZO 7-04 (17.58) 3. Kozik A. PLR (18.50) 4. Gross Zd. Z0 7-04 (24.28) 5. Bartha L. MLR (26.43) 6. Vlk L. ZO 1-06 (40.50) Porovnáním výsledků zjistíte u stejných účastníků převážně výrazné zlepšení.

Exkurze na základní lokality Českého krasu se konaly v každoročním rozsahu a byly letos obohaceny návštěvou nových objevů. Především byl velký zájem o návštěvu pěti dómů objevených v Netopýří jeskyni v roce 1984 a které od propojení se Srbskými jeskyněmi dělí pouze 5ti metrová zátka. Tyto nové prostory představují bájné III. patro systému Srbských jeskyní v lomu na Chlumu a po uvolnění průchodu mezi Netopýří j. a Srbskými j; vznikne systém s osmi domy, spletí chodeb, komínů a plazivek o celkovém převýšení přes 70 m. Propojení provedou členové ZO ČSS 1-06 až po uzavření všech vchodů do Srbských jeskyní a zajistí tak ochranu nových prostor před vandaly. Při organizování exkurzí velmi aktivně pomáhali členové ZO ČSS 1-O1, 1-02, 1-05, 1-06 a 1-10. Vlastního setkání se zúčastnilo celkem 142 osob, přičemž v sobotu večer se krátkodobě zvýšil ještě o dalších 19. Zahraničních účastníků bylo 42 a zastoupeny byly: Itálie, Maďarsko, NDR, NSR a Švédsko. Setkání.si u účastníků získává dobrý zvuk, čehož příkladem je např.: pochvalný článek otištěný v NSR, nebo opakující se návštěvy ze zemí s bohatým krasem jako třeba z Itálie.

Příští, VIII. setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí se uskuteční ve dnech 29.5.86 až 1.6.86 v Karlštejně.

(kráceno, STALAGMIT 1985/5-6)