SETKÁNÍ SPELEOZÁCHRANÁŘŮ

STALAGMIT 1985/5-6

Ve dnech 24. až 27.10.1985 se konalo v Moravském krasu 1. setkání speleologických záchranných služeb východoevropských zemí.

Akci pořádala ústřední odborná komise pro bezpečnost, ochranu zdraví a speleoslužbu České speleologické společnosti pod záštitou komise pro jeskynní záchranu Mezinárodní speleologické unie a ústředního výboru České speleologické společnosti.

Oficiální zahájení proběhlo ve 12,00 hod. v Jedovnici (v táboře Dimitrov ČKD Blansko), dne 24.10. Zbytek dne byl věnován přednáškám a promítání diapozitivů.

25.10. dopoledne proběhly praktické ukázky vertikálního a horizontálního transportu v nosítkách na skalních stěnách u Rudického propadání. Po ukázce se mohli účastníci setkání vydat na exkurzi do systému Rudického propadání.

Příprava nosítek pro transport zraněného

Večer pokračovaly přednášky, promítání diapozitivů a demonstrace. V průběhu večera přijel také Dr. G. Dénes, viceprezident komise pro jeskynní záchranu UIS.

Patřičný ohlas při večerním promítání měly diapozitivy hostů z MLR, které i když nebyly zaměřeny na speleozáchranu, měly úspěch.

Zobrazovaly bohatě zdobené prostory nedávno objevené hydrotermální jeskyně, ležící v Budapešti.

 

 

Snímek ze zadní strany obálky STALAGMITu 1985/5-6

Po fixaci zraněného do nosítek (nahoře), je zahájen vertikální transport

 

V sobotu 26.10. odpoledne se konala pro zájemce exkurze do Amatérské jeskyně. Po exkurzi se v 17,00 hod. konal kulturní program v Eliščině jeskyni Sloupsko-šošůvských jeskyní. Doc. Panoš přednesl proslov, ve kterém uvítal účastníky setkání a vzpomenul pěti obětí za rok v československé speleologii. Přítomní uctili památku svých kolegů - kamarádů vzpomínkou.

Transport zraněného v nosítkách (foto z titulní stránky STALAGMITu 1985/5-6)

Druhým řečníkem byl Dr. Dénes, který navázal na slova doc. Panoše, viceprezidenta Mezinárodní speleologické unie (UIS). Ve svém proslovu vzpomenul počátků speleozáchrany a vzniku komise pro jeskynní záchranu UIS, která právě letos má dvacetileté výročí. Následoval koncert skupiny Karabina. Po koncertě se všichni navrátili do tábora Dimitrov, kde pokračoval přednáškový večer, který zvolna přešel společenského posezení. Sobotní ukázku předvedli členové speleozáchrany SSS ještě před odjezdem na exkurzi. Předváděli záchranu speleologa visícího na laně.

V neděli dopoledne se konalo závěrečné sezení, při kterém byla vypracována dohoda o spolupráci speleozáchranářských služeb při pořádání pravidelných setkání 1x za dva roky, pořádání společných cvičení a cvičení s přizváním pozorovatelů z partnerských zemí. Dále byl dohodnut postup jak bude možné přivolat při nehodě v jiném, státě pomoc příslušné speleozáchrany. Tzn., že každá země své občany odjíždějící na expedici do jiného státu vybaví potřebnými pokyny pro přivolání pomoci v případě nehody. Proto si speleozáchranné služby budou mezi sebou vyměňovat potřebné pokyny a seznamovat s nimi účastníky zahraničních akcí před odjezdem do zahraničí. Protože v příštím roce se bude konat Mezinárodní speleologický kongres a v roce 1987 VII. mezinárodní konference o speleozáchraně, uskuteční se další setkání zástupců speleozáchranných služeb východoevropských států až v roce 1988. Do té doby proběhne ve spolupráci maďarských a československých speleozáchranářů cvičná akce. Bylo navrženo ji realizovat na území Dolného vrchu, v blízkosti společné státní hranice. Cvičení připraví maďarští záchranáři a v jeho průběhu si vyžádají pomoc záchranářů z ČSSR.

Setkání se zúčastnili speleozáchranáři z Maďarska, Jugoslávie, Německé demokratické republiky a Československa.

Ukázku transportu raněného čtenářům přibližujeme snímky na obálce a na této i sousední straně.

Text a foto: © Vladimír Vojíř