PRAŽANÉ VE VELKÉ SNĚŽNÉ

STALAGMIT 1979/1-2

Ve dnech 24.8. až 31.8.1979 se uskutečnila expedice členů Speleologického klubu Praha – ZO ČSS 1-06, pracovní skupiny “Specialisté” do krasové oblasti Vysokých Tater na území Polska.

Expedice měla za cíl mimo návštěvy krasového území Červených vrchů, jeskyně Mrožné, hlavně propast Velkou Sněžnou.

Sestup do Velké Sněžné byl zahájen 29.8. v 16,30 níže položeným vchodem a přibližně v 22,0 hodin dosáhla čtyřčlenná skupina konečného místa - Szyfonu koncovego – v hloubce –620 metrů, měřeno od níže položeného vchodu. Vlastní hloubka propasti od výše položeného vchodu je -780 metrů.

Celé akce se zúčastnilo 6 členů Speleologického klunu Praha a 2 polští speleologové.

Výstup z propasti byl zahájen ve 22,15 hodin dne 29.8. a ukončen dne 30.8. ve 12,30 hodin.

DH - VV