JESKYNĚ TURSKÉ MAŠTALE V ČESKÉM KRASU

STALAGMIT 6-8/1980

Nacházejí se na skalním ostrohu Tetínských skal mezi řekou Berounkou a lomem č. 152 “Pod hradem”, který jeskyně také z podstatné části také zničil. Jeskyně byly známy hlavně v dřívějších dobách, kdy se o ně zejména po archeologické stránce zajímali mnozí badatelé – zvláště Jaroslav Petrbok. Bohužel dokumentace těchto jeskyní se nezachovala.

Po skončení činnosti lomu zde zůstala torza zhruba 18ti jeskyních vchodů, které většinou tvoří menší samostatné jeskyňky. Tyto zbytky lze podle polohy v současné době rozdělit na tři části.

První část tvoří jeskyně, které jsou vytvořeny jako odbočky na dislokaci směru S-J, klesající dosti strmě k severu, na které byla dle archivních zpráv vytvořena tzv. ústřední chodba. Celková délka jeskynních chodeb vchodů 01 – 07, nacházejících se v tomto pruhu, dosahuje délky 43,5 m.

Druhou část tvoří tzv. Javorová jeskyně, nacházející se nad I. částí, asi 5 m nad vchodem č. 04 a pokračuje v severní stěně tohoto ostrohu nad tratí. Celková délka těchto jeskyní dosahuje 30 m.

Třetí část tvoří tzv. Průvanová jeskyně, jejíž vchod se nachází zhruba 8 m nad jeskyněmi č. 01 a 02. Dosahuje délky 13 m.

V roce 1979 byly tyto zbytky zdokumentovány. Bylo zaregistrováno 18 jeskynních vchodů s prostorami o celkové délce 86,5 m. Jeskyně se nacházejí v pruhu dlouhém zhruba 35 m a širokém 10 – 15 m. Výškový rozdíl mezi nejvýše (14) a nejníže položenou jeskyní činí zhruba 28 m.

 

Josef Plot

ZO ČSS 1-02 Tetín