NOVÉ OBJEVY V ÚNOROVÉ PROPASTI V ČESKÉM KRASU

STALAGMIT 1979 / 3-4

Dne 11. listopadu 1979 se členům pracovní skupiny Specialisté, Speleologického klubu Praha podařilo proplavat několik set metrů zatopených štol vedoucích ze dna Schniloušáku a objevit doposud neznámý krasový komín ve stropě štoly, směřující k JZZ. Po prozkoumání tohoto komína bylo shledáno, že ústí ve dně Karlova dómu za Chodbou šílenců v nejvzdálenější známé části Únorové propasti.

Ve dně štoly pod krasovým komínem byl objeven sifon směřující pod Chodbu šílenců směrem k hlavní propasti lokality Únorová. V sifonu je znatelné proudění vody směrem od propasti do zatopené štoly.

Dále byl prodloužen hlavní polygon Únorové zaměřením komínu ve dně Karlova dómu na 25 měřičských bodů a dosáhl celkové délky 72 metrů. Zároveň byl zhotoven polygon zatopené štoly a zaměřen tak spodní vchod do Únorové propasti.

 

D.H. + J. U.