ORTY – KAOLINOVÝ DŮL HOSÍN

Na následujících snímcích Vám nepatrně přiblížíme více než 5 km dlouhý labyrint podzemních chodeb, vzniklých těžbou kaolínu v 19. století na předměstí Českých Budějovic.