===============================================================

VELKÁ VODA V PRAZE 2002

Když jsem 8. srpna přecházel přes Karlův most, upoutalo mou pozornost odklízení plavidel z Vltavy spolu se stále stoupající hladinou a tak jsem začal fotografovat... Bylo mně jasné, že začíná povodeň. Za těch 16 let působení na dispečinku metra, kdy jsem se jednou ročně prokazatelnou formou seznamoval s povodňovým plánem a opatřeními proti povodni, jsem si snadno spočítal, že vzestup vodních hladin na jihu Čech se projeví na úroveň Vltavy v Praze co nevidět. A tak jsem fotil a fotil. Vše co souviselo s řekou v centru Prahy. Ať to byla stavba protipovodňových zábran, či stav v "mrtvém městě" - v době po evakuaci obyvatel. Třeba zaplavenou Kampu.  To co jsem viděl je ve v rozsahu přes 300 snímků na CD. Vše probíhá jako prezentace, kdy stačí vložit CD do PC. Když chcete prezentaci ukončit, stikněte ESC.

CD jsou ke koupi u Vladimíra Vojíře a je možné si je objednat na [email protected] v ceně 200,- Kč za oba kusy

ZPĚT