K. L. KUKLA (jak viděl sám sebe)

V životním shonu a v honbě za denním chlebem - ať již jako zpravodaj, překladatel, redaktor či vedoucí politické, literární i komerční stránky novinářského nebo nakladatelského podniku - neměl jsem nikdy zbytečného času, abych se mohl také věnovati svému vlastnímu literárnímu tvoření, a tak do r. 1920 vyšly jen dvě mé knihy o Staré Praze; první před 35 lety, r. 1893 u nakladatele Jos. R. Vilímka ("Ze všech koutů Prahy"), druhá po desíti letech r. 1903 u Pavla Körbra ("Noční Prahou"), a roku 1920 u Jana Kotíka třetí - ("Podzemní Praha ")…

Není snad jediné české knihovny, kde by díla ta nebyla zařaděna a tisíce čtenářů se na ně dodnes pamatují! A přece žádná z obou těch , tak živý zájem vzbudivších publikací,… ani pestrý cyklus překvapujících objevů "Ze všech koutů Prahy", ani humoristický román bujné výpravy "Noční Prahou" nevyrovná se novotou sujetu, cennými napínavými detaily i sensačními odhaleními efektivnosti třetí a poslední knize "Podzemní Praze", jež líčí ve formě dobrodružného romaneta z konce světové války drasticky všechny netušené hrůzy i krásy, těžce dostupných, děsivých hlubin Prahy nejtemnější, pražského "dna" a podsvětí, skrytého daleko pod povrchem ulic i náměstí naší metropole, příšerných propastí, stok, roklí, katakomb, hrobek, sklepení i chodeb nestvůrného labyrintu - Prahy podzemní !

Že nejsem zbabělcem a člověkem bledé bázně, dokázal jsem stokrát v životě za katastrof, které by i nesrdnatější srdce děsem ochromily, a kdy já chladně čelil hrozící záhubě!

Již jako mladý reportér pražského žurnálu, jak starší čtenářstvo jistě ví, nestrachoval jsem se žádných nebezpečí, ani krkolomných dobrodružství, když šlo třeba jen o získání sensačního referátu, jak to opěvoval básník Xaver Menhart Litoměřický ve svých "Epigramech", vydaných M. Knappem v Karlíně:

 

Panu Karlu Kuklovi,

odvážnému zpravodaji!

Balonem on dá se v let,

neb se spouští do šachet,

mrtvé z ohně vynášet…

Senzace by získal v ráz,

nedbá, zláme-li si vaz !

 

V červnu roku 1892, před 36 léty, po tři noci… jsem se s nasazením života účastnil záchranných prací s horníky příbramskými, když přes 300 jejich ubohých druhů zmíralo v hořících šachtách Vojtěšského dolu v strašlivém "dýmu požárů"!

Jako bývalý příbramský student a věrný druh havířů, byl jsem v podzemních štolách jako doma, zvyklý na jejich věčnou tmu, prozářenou jen blikavým pasvitem kahanců… na zrádné rozsedliny a bahniska pod nohama i padající balvany nad hlavou… na jedovaté i výbušné plyny…

 

Karel Ladislav Kukla

 

Ale přece mou duši tak teskné city nesklíčily, jako před léty… několik neděl po zřícení se oblouku kamenného mostu Karlova… kdy se svolením tvůrce pražské kanalizace, inž. Lindleye… oděn v ochranný "skafandr" potápěče… maje obličej zakryt ochrannou maskou proti otravným plynům a podoben obludné příšeře, odvážil jsem se spustiti poprvé k výzkumné výpravě až na dno podzemní Prahy!

                                                                                                                                 ZPĚT