H O T E L   D Í R A

Krátce před dokončením Nuselského mostu, na jaře 1970 jsem s členy Speleologického klubu Praha pátral po Kuklou popsaném "Hotelu Díra" nad Folimankou. Podařilo se nám jej nalézt a na snímku je čerstvě otevřený vchod do podzemí… 

Důležitým vodítkem pro místo sondážního výkopu bylo nalezení pískovcového bloku s nápisem "Hotel" , jak byl zobrazen     v "Podzemní Praze " K.L.Kukly. Po nalezení místa, odkud se blok uvolnil, stačilo pár desítek minut kopat a byly jsme ve vchodu do "Hotelu Díra". Když jsme postoupili do nitra hradeb a narazili na relativně mladou kamennou zeď, přišli dva muži v dederonkách a obleku, ukázali nám placky "StB" a naše pokračování skončilo.

Když jsme na nalezeném kvádru vyplnili reliefní nápis mletou křídou, byl nápis identický s nápisem na kvádru z dobové fotografie v Kuklově Podzemní Praze (na snímku vpravo). Všimněte si také klenby nad vchodem, jak je na dobovém snímku a té klenby co jsme vykopali a je na následujícím snímku z naší průzkumné akce. Jeden z tehdejších našich členů, který pobyl v našich řadách jenom krátký čas, odklízí materiál z výkopu.

Dnes je tento podzemní úkryt tuláků i pro nás, kteří jsme jej před třiceti lety odkryli, nedostupným. Po dostavbě Nuselského mostu došlo i na úpravu hradeb. A tak tato mimořádná památka Podzemní Prahy zmizela trvale z našeho světa.

Text a foto: © Vladimír Vojíř

ZPĚT