KLUB PODZEMNÍCH PRAŽANŮ

V roce 1992 a 1993 jsme pro zájemce o Podzemní Prahu zřídili KLUB PODZEMNÍCH PRAŽANŮ, kdy zájemci z řad veřejnosti měli možnost navštívit naše podzemní pracoviště a byl pro ně připravován speciální program. Akce byla později z organizačních důvodů utlumena a dnes opět přistupujeme k plnému oživení původní myšlenky.

Klub Podzemních Pražanů (KPP) sdružuje občany,kteří jsou účastníky programového bloku k popularizaci podzemních objektů. Co z toho plyne ? Mají možnost uplatňovat svůj zájem v rámci komerčního prostředí. Prakticky jsou účastníky kurzu a zůstávají členy volného sdružení.

Jejich členství v KPP je začleněním do skupiny účastníků kurzu, ve kterém jsou formou přednášek doplněných o projekci diapásem, videozáznamů a praktických ukázek, seznamováni s problematikou podzemí. Základní program je zahrnut v ročním poplatku. Jako doplněk základního programu jsou speciální akce ( jsou to praktické ukázky a cvičení v terénu ), které jsou určeny výhradně pro členy KPP za stanovený poplatek. Přehled o těchto akcích obdrží každý člen KPP samostatně a je na jeho úvaze zda se zúčastní, či nikoliv.

Členové KPP se dle vlastního výběru mohou zúčastňovat akcí méně náročných, nebo více náročných, případně přípravy, která je přivede mezi členy speleologické organizace a umožní jim účast na náročných akcích. Pokud má některý člen KPP zájem o členství např. ve Speleologickém klubu Praha, jeho cesta vede právě tudy.

Členy KPP seznámíme se základy speleologické činnosti, naučíme je pohybovat se v podzemí, obeznámíme je s významnými podzemními lokalitami, jak přírodními, tak místy zahrnovanými pod souhrnný název "historické podzemí".

Každý člen si může touto formou vyzkoušet, zda je to speleologie, či zájem o podzemní prostory, co jej opravdu tak láká poznat. Vyberete si z nabídky program, který Vám vyhovuje a toho se zúčastníte.

Pokud máte zájem o členství v KPP, sdělte nám to nejlépe na korespondenčním lístku, uvedete: jméno a příjmení, datum narození, adresu. Lístek zašlete do naší kanceláře na adresu: NAUTILUS, Italská 23, 120 00 Praha 2. Samozřejmě můžete poslat E-mail: [email protected] .

FOTO Z EXKURZE DO PODZEMÍ

ZPĚT