KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ

 

 

 

 

Vyhledání, vyprázdnění a průzkum tzv. Hlavní odpadní štoly pod klášterem.Odvodnění a sanace Mléčného sklepa.Odkrytí, vyprázdnění a sanace dochované části románského vodovodu pod Rajským dvorem.Průzkum a sanace odvodňovacích a jímacích štol v areálu kláštera.Průzkum a čerpací zkouška studny před Mléčným sklepem.

Jedná se o objekty od románského období přes baroko až do současna. Vlastní štoly na jímání vody byly zakládány již se založením kláštera a poslední jejich prodlužování končilo 1940.

Foto: V šachtě Hlavní odpadní štoly

© V.Vojíř 1991

 

DALŠÍ ZPĚT