Lobkovická zahrada a Lobkovický palác

 

Na základě objednávek Diplomatického servisu jsme prováděli údržbu jímacích odvodňovacích štol v Lobkovické zahradě  a údržbu zde se nalézající části Severního systému odvodnění Petřína. (štoly IV., VII. a XXII.). Po převzetí Lobkovické zahrady Prahou, provádíme práce pro MHMP.

K zajímavým úkolům patřilo i vyhledání zdrojů zamokření podzemí v Lobkovickém paláci – sídle velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

© foto Vladimír Vojíř NAUTILUS, agentura pro poznání Země