HAVLÍČKOVY SADY - GRÉBOVKA

V r. 2007 a 2008 jsme na objednávky Městské části Praha 2 provedli několik akcí v areálu Havlíčkových sadů známých  též jako Grébovka. Především jsme prováděli průzkum podzemí grotty v umělých skalkách a jejího odvodnění. Dále zajištění zdiva výdřevou. Uvolnění odvodňovací štoly a obnovení průtoku vody do historické jímky. Také jsme  provedli průzkum nedaleké studny. Mimo grottu a okolí jsme prováděli průzkum studny a nedaleké podzemní prostory u Dolní Landhausky.

Nejdůležitějším počinem bylo nalezení odvodňovací štoly a její uvolnění v zavalené části Obě zdejší jeskyně jsou obloženy travertinem