KUTNÁ HORA

a) průzkum a zajištění základu historického domu v Husově ulici

                - provedli jsme zde kamerový průzkum historické šachty, která se otevřela pod základovým pasem domu

                - zajistili jsme staticky výdřevou bortící se základový pas do šachty

ústí staré šachty zpod základu zahloubená sonda,ze které jsme zajistili bočně základ a ústí výdřeva nad jícnem zajišťuje základový pas

b) kamerový průzkum krypty a větracích kanálků v chrámu sv. Barbory

                   - z větracích průduchů na vnějším plášti chrámu jsme provedli kamerovou prohlídku stejně jako z

                      větracích kanálků uvnitř chrámu včetně prohlídky krypty.