JEZUITSKÝ SEMINÁŘ (MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR) KLATOVY

   

   Na objednávku Města Klatovy jsme v r. 2004 provedli průzkum podzemí historického objektu tzv. Jezuitského semináře. Tento barokní objekt s bohatou historií, od r. 1818 se stal základem Měšťanského pivovaru v Klatovech. V době, kdy jsme do objektu přišli hledat příčiny zatopení rozsáhlých sklepů, byla již dávno odsunuta poslední výroba limonád a vše chátralo.

   Předpokládalo se, že má na svědomí zatopení sklepů nějaká historická štola. Po vyčerpání vody z podzemí jsme nalezli toliko sběrnou jímku s umělým strojním přečerpáváním. Ani historický plán stavby ze 17. století nenaznačoval existenci nějakého odvodňovacího systému. Až jednou při prudkém dešti jsme zjistili, že k zatopení podzemí dochází z přerušených okapových svodů.

 schodiště do rozsáhlého sklepa  největší pivovarský sklep  vlevo přerušený okapový svod  dešťová voda se dostávala i do větracích průduchů pivovarské lednice