ZÁMECKÝ VODOVOD LITOMYŠL

 
   

   V období 2008 - 2009 jsme na objednávku Města Litomyšl prováděli průzkum a archivní rešerši ku historickému zámeckému vodovodu pro Zámek Litomyšl.

   Gravitační vodovod, který v minulosti zásoboval vodou zámek i pivovar se dochoval pouze v dílčích částech, na mnoha místech přerušen výstavbou v minulém století. Tento stav se ukázal jako nezdolatelná překážka.

   Podařilo se nalézt staré plány se zákresem trasy, leč velká část z výkresu, kde měly být vyznačeny služebnosti k vodovodu a vlastníci parcel, chybí. Z plánu byla velká část - s těmito údaji, někým utržena. A tak se nedají dohledat případná věcná břemena k pozemkům. Majitelé pozemků nedovolí výkopy pro položení potrubí od původních zdrojů historického vodovodu.