ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ

   V 90. letech minulého století jsme na objednávku Arcibiskupství pražského provedli průzkum podzemí Arcibiskupského paláce. V dalších letech jsme pro Arcibiskupství pražské provedli i jiné průzkumné práce v podzemí církevních objektů.

   K těm zajímavým patří bezesporu ty co zde uvádíme.

                                                                                                                            ocenění naší práce

Odvodnění podzemí

Průzkumná šachtice

 

 

 

 

 

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC sv. Jan Nepomuc-ký na Skalce areál zámečku  Dolní Břežany sv.Trojice ve Spálené ulici - Praha 1

Text a foto: © Vladimír Vojíř

ZPĚT