PRŮZKUM PODZEMÍ KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE SPÁLENÉ ULICI

   Z popudu Arcibiskupství pražského, se na nás obrátilo s objednávkou na průzkum podzemí kostele nejsvětější Trojice ve Spálené ulici, Sdružení OHL ŽS, NAVATYP GROUP, SYNER - Stanice metra Národní. Sdružení v bezprostřední blízkosti kostela začínalo s hloubením šachty pro výtah do stanice metra Národní. Protože tento kostel jak známo z archiválií, má velkou chrámovou kryptu a v areálu bývalého kláštera, jehož byl kostel součástí i kryptu řádovou, bylo zapotřebí vyloučit, že stavba výtahu některou z krypt zastihne, případně že nedojde k narušení zdiva, věže kostela a pod., či, že nedojde k problémům v případě střetu s pozůstatky stavby bývalého a zbouraného kláštera trinitářů.     

   Lokalizaci krypt jsme řešili geofyzikálním průzkumem (GEONIKA). Provedli jsme průzkum a dokumentaci stavu chrámové krypty, zaujímající dvě třetiny půdorysu kostela a patří k nejrozáhlejším v Praze. Kryptu chrámovou jsme lokalizovali za věž kostela, do místa kde nám v dalším průzkumu bránilo zařízení staveniště. Vstup do chrámové krypty je schodištěm, které bylo v r. 1902 zakryto pod dlažbu podlahy kostela.  Schodiště ústí do vstupní kaple 6 x 6 m a 4 m vysoké. V podzemí je krypta rozdělena do dvou částí se čtyřmi hrobovými stěnami, které obsahují hrobové komory 0,5 x 0,5 x 2 m. Celkem je v podzemí 90 hrobových komor, z nichž bylo 54 obsazených. Hrobové komory jsou přizděny z vnitřní strany k základovému zdivu kostela.                                                

      
 Měření georadarem a mikrogravimetrem   Schodiště z kostela do kaple v kryptě    Komorové hroby v první části krypty     Komorové hroby v druhé části krypty
                                                                                                                       © text a foto Vladimír Vojíř