SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU p.o. KANCELÁŘE PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

  • Revitalizace potoka Brusnice a využití jímacích štol historického hradního vodovodu (archivní rešerše, průzkum, dokumentace, studie nového využití, projekt a stavební dozor)

  • Poradenská činnost v oboru podzemních staveb,zajišťování územních rozhodnutí, vodoprávního a stavebního povolení

  • Projekční příprava k obnově přípojek jímacích historických štol Hradního vodovodu pitného na Hradní vodovod užitkový, posílení jeho vydatnosti a opětovné zavodnění koryta Brusnice v Jelením příkopu Pražského hradu, včetně prodloužení hradního vodovodu do Chotkových sadů a Letenských sadů k závlaze

  • Zpracování průběhu Hradního vodovodu v katastrální mapě s evidencí dotčených vlastníků pozemků

  • Zpracování povodí Litovického potoka v katastrální mapě s evidencí vlastníků dotčených pozemků tokem potoka a jeho přítoků

 

PODZEMÍ BRUSNICE HISTORICKÉ ŠTOLY SVĚTLUŠKA

 

ZPĚT