ŠANCOVNÍ ŠTOLA

    Šancovní štola byla jedním ze zdrojů vody pro Strahovský klášter zřejmě od r. 1661. Při stavbě hradeb byla narušena a zazděna. Vzápětí se zjistilo, že hromadící se voda v základech hradeb je narušuje a proto dostali premonstráti povolení k pramenům zřídit štolu novou. Domníváme se, že tou novou štolou je obezděný úsek, procházející základy hradeb. Vlastní prameniště, že je zbytkem starší původní štoly. Na stavbu nové štoly uzavřel r. 1676 opat Hirnheim smlouvu s vrchním fortifikačním stavitelem Johanem Dominikem Orsi. Průzkum jsme prováděli z části r. 1980 a naposled v roce 2009 na objednávku Městské části Praha 1 za souhlasu Armády České republiky.