PROPAD KOMUNIKACE V ŠUMBEROVĚ ULICI

 
  Na základě objednávky Odboru správy obecního majetku MHMP jsme provedli průzkum a dokumentaci propadu komunikace v Šumberově ulici v Praze 6.

Došlo zde při pokládce nových elektrorozvodů pro pouliční osvětlení v průběhu zemních prací k propadu chodníku do neznámé podzemní chodby. Provedli jsme průzkum a dokumentaci. Jednalo se o průkop pro kanalizační přípojku, vedenou ve větší hloubce v opuce. Tento průkop byl pravděpodobně již jednou narušen  a z části zasypán.