PROPAD DO PODZEMÍ NA PROSEKU  
  Na jaře r. 2001 jsme na základě objednávky správce obecních pozemků hl. města Prahy – URBIA s.r.o. provedli průzkum, dokumentaci a návrh zajištění dosud neznámé podzemní prostory pod parcelou č. 56 na k.ú. Prosek. Následně po vyhodnocení výsledků průzkumu a konzultaci s odborem výstavby MČ Prahy 9 jsme zajistili i vlastní zaplnění prostory popílkovou suspenzí pro zabezpečení stability pozemku i stavby v bezprostředním sousedství  
 

 

© foto Vladimír Vojíř