Dříve než níže kliknutím zvolíte některý z cca 70ti článků, zprávy nebo informace na dole se nalézajícím seznamu, věnujte chvilku následujícím řádkům. Pokud STALAGMIT znáte již z dřívější doby, klidně text přeskočte.

Na této stránce Vám předkládáme výběr článků, zpráv, informací z časopisu STALAGMIT, zpravodaje České speleologické společnosti, později STALAGMIT, časopis pro speleology, horolezce a přátele přírody. Vydavatelem byl Speleologický klub Praha, ZO ČSS 1-06 a časopis vycházel po dobu 14 let pod vedením odpovědného redaktora Vladimíra Vojíře, zpočátku jako interní tiskovina ČSS, později jako registrované periodikum. Náklad z počátečních 500 ks vzrostl nejdříve na 1000 a posléze na 3000 výtisků. Formát časopisu byl A4 a tak nebyl problém na vnitřní dvojstraně otisknout mapu formátu A3. Od roku 1981 byly v něm tištěny i fotografie.

Časopis byl dotován a tudíž šířen zdarma zpočátku do základních organizací ČSS, později i přímo jednotlivým zájemcům. S vydáváním souviselo mnoho nepříjemného (se sháněním článků, výrobou i šířením byla hromada práce – většinu z toho i například některé knihařské práce dělali členové Speleologického klubu Praha). V té době byl problém získat tiskárnu a výrobní lhůty byly velmi dlouhé. Po několik let jsme časopis vydávali na hraně zákona. Trvalo dlouho než jsme získali pro něj registraci a přidělenu tiskárnu. Dnes pro většinu z vás zní jako špatná bajka vyprávění o cenzuře, o existenci nějakého Úřadu pro tisk a informace, o zasílání povinných výtisků. Ale především vztah členů vrcholných orgánů ČSS byl dosti “macešský”, což nás vedlo v létě roku 1989 ke sdělení, že odstupujeme od vydávání STALAGMITu jako zpravodaje ČSS. Dále jsme jej vydávali pro všechny zájemce, ale za vlastní peníze. Samozřejmě v okamžiku, kdy již nebyl zdarma, ale za peníze, radikálně poklesl počet odebíraných výtisků. Dříve jej ZO ČSS hromadily a používaly k výměně. Navíc ve stejnou dobu došlo k celoplošnému zdražení veškerého tisku a noviny podražily z 50 haléřů, či koruny až na korun pět. Časopisy místo 5 – 10 korun náhle stály 20 i 50 korun. Souběžně mnohonásobně podražily polygrafické práce a tak jsme se dostali z výrobní ceny 9 korun na 30 korun. A tak nezbylo než se snažit o levnější výrobu a nakonec jsme vydávání z ekonomických důvodů zastavili. Úlohu zpravodaje ČSS převzalo ustavené Speleo, až do dnešního dne zcela dotované a tudíž zadarmo. V okamžik kdy přijde o dotace a bude závislé na příjmu za prodaná čísla, skončí jeho vydávání stejně jako Stalagmit. Když už bude na speleologu zda si koupit černobílý spisek malého formátu, či barevný časopis s fotkami a plánky ve formátu A4 jako třeba Estavela, zvítězí ten větší.

 Při výběru článků, neboť je nad okamžité síly přepsat veškerý text (často i nezajímavý, či vázající se k informování o některé místní akci, či představující již dávno vyhaslou organizační směrnici apod.), byly preferovány texty, které jsou faktografického charakteru, s delší platností, člověka potěší a tak lovte v následujících řádcích.

1979

Číslo 1-2

Pražané ve Velké Sněžné

Z krajského výboru (rozdělení teritorií jednotlivých ZO ČSS, působících v Českém krasu

I. setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí

Číslo 3-4

Nové objevy v Únorové propasti

1980

Číslo 1

Další sestup do Sněžné

Číslo 2-3

Z průzkumné činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín

Číslo 4-5

Baglyak Szakadeyka

II. setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí

Číslo 6-8

Jeskyně Turské Maštale v Českém krasu

1981

Číslo 1

Nové objevy v Únorové propasti

Číslo 2-3

Seminář ke 100. Výročí narození J. Petrboka

Nejhlubší podzemní jezero v Českém krasu

III. setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí

Číslo 4-5

Zajímavosti Dobrudžského krasu

V nejhlubší rumunské propasti

Příloha Stalagmitu 1981 – Vzpomínka na J. Petrboka 1881 – 1981

1982

Číslo 1-2

110 m s heliovzduchovou směsí v Hranické propasti

Nejhlubší československé jeskyně

Číslo 3-4

Pověsti Českého krasu

Krasové jevy v okolí města Zellah (Libye)

IV. setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí

1983

Číslo 1-2

Z výpravy za jeskyněmi Krymu a z oslav 25. Výročí organisované speleologie

Číslo 3-4

Zpráva o čerpacím pokusu v jeskyni Spirálová z 28. – 29. 2. 1983

Nové objevy v jeskyni Spirálka

Zpráva o čerpacím pokusu v Trativodné chodbě jeskyně Rasovna

Krasem Gruzie

1984

Číslo 1

Nové prostory v jeskyni Nad Kačákem

1985

Číslo 1

Cesta do hlubin světa 1984 ( - 1.358) – Jean Bernard

Číslo 2

Lezení velkých vertikál (1.) - Toroweep Point – Grand Canyon

Podzemní Praha (1.)

Číslo 3

Lezení velkých vertikál (2.) – El Capitan – Yosemite - Kalifornie

Podzemní Praha (2.)

Číslo 4

Lezení velkých vertikál (3.) – Mount Thor 1982

Nejdelší průnik

Číslo 5-6

Zimní ledová výzdoba ve starých štolách v Krupce

Lezení velkých vertikál (4.) – závody v lezení po laně

Setkání speleozáchranářů

Objevy v jeskyni Trucovna v Krkonoších

VII. setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí

1986

Číslo 1

Lezení velkých vertikál (5.) – Provatina – Řecko

Tajemství Jedovnického potoka (1) – Úspěch v Býčí skále

Objev hlavního odvodnění Krakovy hole
 Číslo 2-3

Lezení velkých vertikál (6.) – Lanová přemostění /1. část/

Tajemství Jedovnického potoka (2) – Rozhodující objev v Býčí skále

Číslo 4-5

Lezení velkých vertikál (7.) – Sima Aonda – nejhlubší venezuelská propast

Tajemství jedovnického potoka (3) – Spojení Býčí skály a Rudického propadání

Tragédie v Sterkfonteinských jeskyních

VIII. setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí

1987

Číslo 1

Lezení velkých vertikál (8.) – Velké vertikály světa

Expedice Tasmánie (1.)

Speleopotápěčská expedice Tanzania – Zaire

Číslo 2

Objevena jeskyně Morava

Expedice Tasmánie (2.)

 

1988

Číslo 1

Lezení velkých vertikál (9.) – “Louskáček”

Jeskyně Marie – nová jeskyně Českého krasu

Záchrana na laně

Číslo 2

Lezení velkých vertikál (10.) – Watch Tower 1966

Z cesty po jeskyních slunné Itálie – 1. část

Cesta členů ZO ČSS 6-08 Dagmar do Belgie

Stabilizace meřičských bodů v jeskyních

Číslo 3

Celé číslo v rozsahu 32 stran formátu A4 představuje jednu práci : Použití geofyzikálních metod při průzkumu krasu – Dr. Libor Kraus a Dr. Stanislav Mayer – bohužel není zde přístupno v digitální podobě, ale lze si jeho zaslání domluvit na adrese Speleologického klubu Praha, či E-mail: [email protected]

1989

Číslo 1-2

Lezení velkých vertikál (11.) – Propast Provatina

Z cesty po jeskyních slunné Itálie – 2. část

Tma pod svícnem

Silicko – gombasecký jeskynní systém (1.) – speleopotápěčský objev

7. mezinárodní konference o speleozáchraně v Itálii

Mimořádné číslo 1989 Kreslený humor o jeskyňářích od jeskyňářů

1990

Číslo 1

Expedice New Zealand

Proč Jean Bernard

Silicko – gombasecký jeskynní systém (2.) – speleopotápěčský objev

 

1991

Číslo 1

Palachova propast

Taurus 1990

Kras okolí Ledče

Číslo 2-3

 Těžební zařízení pro speleology amatéry

1992

Číslo 1

Tam kde dýchá drak – výprava do podzemí Namibie

Objevy pod Strahovem

 

 Podle okolností v průběhu dalšího času budeme doplňovat do souboru textů ještě další, tak jak budou převedeny do digitální podoby. Pokud bude dostatek zájemců, můžeme nabídnout texty Stalagmitu na CD-R. Rovněž máme k dispozici některá čísla Stalagmitu a pokud máte zájem o jejich získání, sdělte nám to na E-mail [email protected] , odpovíme vám za jakých podmínek a jaká čísla i za kolik lze získat.

 

Vladimír Vojíř